X

ТВ Програма

 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  10:45
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  11:35
  ТОП ШОП
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  БАЛКАНСКА ПРИКАЗНА
  13:20
  ТОП ШОП
  13:50
  ТРИТЕ СЕСТРИ
  15:35
  ДЕВОЈКАТА ОД ПРОЗОРЕЦОТ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  БРАЧНИ ИГРИ
  21:00
  ВЕСТИ
  21:15
  ТРИТЕ СЕСТРИ
  22:30
  ДЕВОЈКАТА ОД ПРОЗОРЕЦОТ
  23:00
  ВЕСТИ
  00:00
  АМЕРИКАНЦИТЕ
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  10:45
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  11:35
  ТОП ШОП
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  БРАЧНИ ИГРИ
  12:50
  ТОП ШОП
  13:50
  ТРИТЕ СЕСТРИ
  15:00
  ДЕВОЈКАТА ОД ПРОЗОРЕЦОТ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  БРАЧНИ ИГРИ
  21:00
  ВЕСТИ
  21:15
  ТРИТЕ СЕСТРИ
  22:30
  ДЕВОЈКАТА ОД ПРОЗОРЕЦОТ
  23:00
  ВЕСТИ
  00:00
  АМЕРИКАНЦИТЕ
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  10:45
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  11:35
  ТОП ШОП
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  БРАЧНИ ИГРИ
  12:50
  ТОП ШОП
  13:50
  ТРИТЕ СЕСТРИ
  15:00
  ДЕВОЈКАТА ОД ПРОЗОРЕЦОТ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  БРАЧНИ ИГРИ
  21:00
  ВЕСТИ
  21:15
  ТРИТЕ СЕСТРИ
  22:30
  ДЕВОЈКАТА ОД ПРОЗОРЕЦОТ
  23:00
  ВЕСТИ
  00:00
  АМЕРИКАНЦИТЕ
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  10:45
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  11:35
  ТОП ШОП
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  БРАЧНИ ИГРИ
  12:50
  ТОП ШОП
  13:50
  ТРИТЕ СЕСТРИ
  15:00
  ДЕВОЈКАТА ОД ПРОЗОРЕЦОТ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  БРАЧНИ ИГРИ
  21:00
  ВЕСТИ
  21:15
  ТРИТЕ СЕСТРИ
  22:30
  ДЕВОЈКАТА ОД ПРОЗОРЕЦОТ
  23:00
  ВЕСТИ
  00:15
  АМЕРИКАНЦИТЕ
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  10:45
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  11:35
  ТОП ШОП
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  БРАЧНИ ИГРИ
  12:50
  ТОП ШОП
  13:20
  ТРИТЕ СЕСТРИ
  14:40
  ДЕВОЈКАТА ОД ПРОЗОРЕЦОТ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  БРАЧНИ ИГРИ
  21:00
  ВЕСТИ
  21:15
  ТРИТЕ СЕСТРИ
  22:30
  ДЕВОЈКАТА ОД ПРОЗОРЕЦОТ
  23:00
  ВЕСТИ
  00:15
  АМЕРИКАНЦИТЕ
 • 07:00
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  КАЧАМАК
  12:00
  МОЈОТ ЖИВОТ
  13:00
  ЅВЕЗДИТЕ НА ГРАНД
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  МЕРАК МЕАНА
  18:00
  ЛИСТА ЗА 300
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  МОЈОТ ЖИВОТ
  21:00
  ВЕСТИ
  21:15
  ЅВЕЗДИТЕ НА ГРАНД
  00:20
  ПЕЛИН И МЕД
 • 07:20
  МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
  08:30
  ЗАПЕЈ ЗОРО
  10:00
  КАЧАМАК
  12:00
  МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
  12:40
  МОЈОТ ЖИВОТ
  13:40
  НИКОГАШ НЕ Е ДОЦНА
  15:00
  ДЕТЕКТОР
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  МЕРАК МЕАНА
  18:00
  ЛИСТА ЗА 300
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  МОЈОТ ЖИВОТ
  21:00
  ВЕСТИ
  21:15
  НИКОГАШ НЕ Е ДОЦНА
  23:30
  СПЕЦИЈАЛ - ЅВЕЗДИТЕ НА ГРАНД
  00:45
  ТАЈНИОТ ЗАКОН