X

ТВ Програма

  • 06:15
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    06:45
    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
    10:00
    МАГАЗИН
    11:00
    ТОП ШОП
    11:30
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    12:00
    ВЕСТИ
    12:20
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    12:50
    ТОП ШОП
    13:20
    МОЈАТА ЌЕРКА
    14:40
    АНГЕЛИ
    16:00
    ВЕСТИ
    16:50
    БРЗА КУЈНА
    17:50
    СЕ ИЛИ НЕШТО
    19:00
    ДНЕВНИК
    19:45
    МОЈАТА ЌЕРКА
    21:00
    ВЕСТИ
    21:10
    ГОРКА ЗЕМЈА
    22:30
    АНГЕЛИ
    23:00
    ВЕСТИ
    00:30
    ВНАТРЕШЕН НЕПРИЈАТЕЛ
  • 06:15
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    06:45
    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
    10:00
    МАГАЗИН
    11:00
    ТОП ШОП
    11:30
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    12:00
    ВЕСТИ
    12:20
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    12:50
    ТОП ШОП
    13:20
    МОЈАТА ЌЕРКА
    14:40
    АНГЕЛИ
    16:00
    ВЕСТИ
    16:50
    БРЗА КУЈНА
    17:50
    СЕ ИЛИ НЕШТО
    19:00
    ДНЕВНИК
    19:45
    МОЈАТА ЌЕРКА
    21:00
    ВЕСТИ
    21:10
    ГОРКА ЗЕМЈА
    22:30
    АНГЕЛИ
    23:00
    ВЕСТИ
    00:30
    ВНАТРЕШЕН НЕПРИЈАТЕЛ
  • 06:10
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    06:45
    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
    10:00
    МАГАЗИН
    11:00
    ТОП ШОП
    11:30
    МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
    12:00
    ВЕСТИ
    12:20
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    12:50
    ТОП ШОП
    13:20
    МОЈАТА ЌЕРКА
    14:40
    АНГЕЛИ
    16:00
    ВЕСТИ
    16:50
    БРЗА КУЈНА
    17:50
    СЕ ИЛИ НЕШТО
    19:00
    ДНЕВНИК
    19:45
    МОЈАТА ЌЕРКА
    21:00
    ВЕСТИ
    21:10
    ГОРКА ЗЕМЈА
    22:30
    АНГЕЛИ
    23:20
    ВЕСТИ
    00:30
    ВНАТРЕШЕН НЕПРИЈАТЕЛ
  • 06:10
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    06:45
    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
    10:00
    МАГАЗИН
    11:00
    ТОП ШОП
    11:30
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    12:00
    ВЕСТИ
    12:20
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    12:50
    ТОП ШОП
    13:20
    МОЈАТА ЌЕРКА
    14:40
    АНГЕЛИ
    16:00
    ВЕСТИ
    16:50
    БРЗА КУЈНА
    17:50
    СЕ ИЛИ НЕШТО
    19:00
    ДНЕВНИК
    19:45
    МОЈАТА ЌЕРКА
    21:00
    ВЕСТИ
    21:10
    ГОРКА ЗЕМЈА
    22:30
    АНГЕЛИ
    23:00
    ВЕСТИ
    00:30
    ВНАТРЕШЕН НЕПРИЈАТЕЛ
  • 06:10
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    06:45
    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
    10:00
    МАГАЗИН
    11:00
    ТОП ШОП
    11:30
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    12:00
    ВЕСТИ
    12:20
    МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
    12:50
    ТОП ШОП
    13:20
    МОЈАТА ЌЕРКА
    14:40
    АНГЕЛИ
    16:00
    ВЕСТИ
    16:50
    БРЗА КУЈНА
    17:50
    СЕ ИЛИ НЕШТО
    19:00
    ДНЕВНИК
    19:45
    МОЈАТА ЌЕРКА
    21:00
    ВЕСТИ
    21:10
    ГОРКА ЗЕМЈА
    22:30
    АНГЕЛИ
    23:00
    ВЕСТИ
    00:30
    ВНАТРЕШЕН НЕПРИЈАТЕЛ
  • 07:00
    ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
    10:30
    ПОП ПИКСИ
    10:55
    ТОКИНГ ТОМ И ПРИЈАТЕЛИТЕ
    11:10
    ВАЈПАУТ
    12:00
    ДРУГОТО ИМЕ НА ЉУБОВТА
    12:55
    ГОРКА ЗЕМЈА
    16:00
    ВЕСТИ
    16:30
    МЕРАК МЕАНА
    18:00
    ЛИСТА ЗА 300
    19:00
    ДНЕВНИК
    19:45
    МОЈАТА ЌЕРКА
    21:00
    ВЕСТИ
    21:10
    ЧОЏУК
    22:30
    ПОВТОРНО РОДЕНИ
    23:00
    ВЕСТИ
    00:30
    СОВРШЕНА ДАДИЛКА
  • 08:05
    ФОЛК ЕСТРАДА
    10:20
    ПОП ПИКСИ
    10:45
    ТОКИНГ ТОМ И ПРИЈАТЕЛИТЕ
    11:00
    ВАЈПАУТ
    11:50
    ДРУГОТО ИМЕ НА ЉУБОВТА
    12:45
    ГОРКА ЗЕМЈА
    16:00
    ВЕСТИ
    16:30
    МЕРАК МЕАНА
    18:00
    ЛИСТА ЗА 300
    19:00
    ДНЕВНИК
    19:45
    МОЈАТА ЌЕРКА
    21:00
    ВЕСТИ
    21:10
    ЧОЏУК
    22:20
    ПОВТОРНО РОДЕНИ
    23:00
    ВЕСТИ
    00:00
    СИВИРСКИОТ БЕРБЕРИН