Се вчитува...
 • Берово
  +4°
  X

  Берово +4°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53.8 %
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +10
 • Битола
  +2°
  X

  Битола +2°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62.9 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +14
 • Валандово
  +11°
  X

  Валандово +11°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 38.6 %
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +16
 • Велес
  +4°
  X

  Велес +4°

  Време на мерење: 03/03 00:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 69.2 %
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +13
 • Виница
  +7°
  X

  Виница +7°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.2 %
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +13
 • Гевгелија
  +11°
  X

  Гевгелија +11°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 38.6 %
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +17
 • Гостивар
  +4°
  X

  Гостивар +4°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 59 %
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +17
 • Д.Хисар
  +31°
  X

  Д.Хисар +31°

  Време на мерење: 03/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Дебар
  +4°
  X

  Дебар +4°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 59 %
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +13
 • Делчево
  +0°
  X

  Делчево +0°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: +0°
   Наликува на: -5°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62.4 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. -3
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +12
 • Дојран
  +11°
  X

  Дојран +11°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 38.6 %
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +16
 • К.Паланка
  +0°
  X

  К.Паланка +0°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: +0°
   Наликува на: -5°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62.4 %
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. -3
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +12
 • Кавадарци
  +7°
  X

  Кавадарци +7°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.2 %
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +16
 • Кичево
  +3°
  X

  Кичево +3°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +3°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 44.8 %
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +12
 • Кочани
  +7°
  X

  Кочани +7°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.2 %
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +17
 • Кратово
  +0°
  X

  Кратово +0°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: +0°
   Наликува на: -5°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62.4 %
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +12
 • Крушево
  null°
  X

  Крушево null°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: null°
   Наликува на: null°
   Ветер: null km/h
   Видливост: null km
   Влажност: null %
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +12
 • Куманово
  +4°
  X

  Куманово +4°

  Време на мерење: 03/03 00:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 69.2 %
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. -3
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +13
 • М.Брод
  +6°
  X

  М.Брод +6°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 53.8 %
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +16
 • Неготино
  +7°
  X

  Неготино +7°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.8 %
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +16
 • Охрид
  +3°
  X

  Охрид +3°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +3°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 44.8 %
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +11
 • Прилеп
  +6°
  X

  Прилеп +6°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 53.8 %
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +14
 • Радовиш
  +7°
  X

  Радовиш +7°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.2 %
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +14
 • Ресен
  +3°
  X

  Ресен +3°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +3°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 44.8 %
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +11
 • С.Николе
  +7°
  X

  С.Николе +7°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.2 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +14
 • Скопје
  +4°
  X

  Скопје +4°

  Време на мерење: 03/03 00:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 69.2 %
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. -3
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +13
 • Струга
  +3°
  X

  Струга +3°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +3°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 44.8 %
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +11
 • Струмица
  +7°
  X

  Струмица +7°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.8 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +15
 • Тетово
  +9°
  X

  Тетово +9°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +7°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 54.7 %
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +18
 • Штип
  +7°
  X

  Штип +7°

  Време на мерење: 02/03 22:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.2 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +14