Се вчитува...
 • Берово
  +10°
  X

  Берово +10°

  Време на мерење: 26/04 23:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 86.1 %
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +24
 • Битола
  +16°
  X

  Битола +16°

  Време на мерење: 26/04 23:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.4 %
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +26
 • Валандово
  +24°
  X

  Валандово +24°

  Време на мерење: 26/04 20:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 20.1 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +28
 • Велес
  +13°
  X

  Велес +13°

  Време на мерење: 27/04 01:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 82 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +27
 • Виница
  +19°
  X

  Виница +19°

  Време на мерење: 26/04 23:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 56.3 %
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +26
 • Гевгелија
  +24°
  X

  Гевгелија +24°

  Време на мерење: 26/04 20:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 20.1 %
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +29
 • Гостивар
  +19°
  X

  Гостивар +19°

  Време на мерење: 26/04 23:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 39.8 %
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +28
 • Д.Хисар
  +16°
  X

  Д.Хисар +16°

  Време на мерење: 26/04 23:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.4 %
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +26
 • Дебар
  +19°
  X

  Дебар +19°

  Време на мерење: 26/04 23:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 39.8 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +24
 • Делчево
  +12°
  X

  Делчево +12°

  Време на мерење: 26/04 23:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.6 %
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +26
 • Дојран
  +24°
  X

  Дојран +24°

  Време на мерење: 26/04 20:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 20.1 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +28
 • К.Паланка
  +12°
  X

  К.Паланка +12°

  Време на мерење: 26/04 23:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.6 %
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +26
 • Кавадарци
  +19°
  X

  Кавадарци +19°

  Време на мерење: 26/04 23:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 56.3 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +29
 • Кичево
  +14°
  X

  Кичево +14°

  Време на мерење: 26/04 23:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.9 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +23
 • Кочани
  +19°
  X

  Кочани +19°

  Време на мерење: 26/04 23:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 56.3 %
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +30
 • Кратово
  +12°
  X

  Кратово +12°

  Време на мерење: 26/04 23:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.6 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
 • Крушево
  +21°
  X

  Крушево +21°

  Време на мерење: 26/04 17:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 18.2 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +23
 • Куманово
  +13°
  X

  Куманово +13°

  Време на мерење: 27/04 01:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 82 %
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +29
 • М.Брод
  +16°
  X

  М.Брод +16°

  Време на мерење: 26/04 23:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62.2 %
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +27
 • Неготино
  +17°
  X

  Неготино +17°

  Време на мерење: 26/04 23:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 51.7 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +29
 • Охрид
  +19°
  X

  Охрид +19°

  Време на мерење: 26/04 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53 %
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +23
 • Прилеп
  +16°
  X

  Прилеп +16°

  Време на мерење: 26/04 23:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62.2 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +25
 • Радовиш
  +19°
  X

  Радовиш +19°

  Време на мерење: 26/04 23:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 56.3 %
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
 • Ресен
  +14°
  X

  Ресен +14°

  Време на мерење: 26/04 23:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.9 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +22
 • С.Николе
  +19°
  X

  С.Николе +19°

  Време на мерење: 26/04 23:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 56.3 %
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +28
 • Скопје
  +13°
  X

  Скопје +13°

  Време на мерење: 27/04 01:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 82 %
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +29
 • Струга
  +19°
  X

  Струга +19°

  Време на мерење: 26/04 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53 %
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +23
 • Струмица
  +17°
  X

  Струмица +17°

  Време на мерење: 26/04 23:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 51.7 %
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +27
 • Тетово
  +20°
  X

  Тетово +20°

  Време на мерење: 26/04 23:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 42.1 %
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +28
 • Штип
  +19°
  X

  Штип +19°

  Време на мерење: 26/04 23:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 56.3 %
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +28