Се вчитува...
 • Берово
  +11°
  X

  Берово +11°

  Време на мерење: 27/05 02:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 88 %
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +19
 • Битола
  +15°
  X

  Битола +15°

  Време на мерење: 27/05 02:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 94.9 %
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +17
 • Валандово
  +16°
  X

  Валандово +16°

  Време на мерење: 27/05 02:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.9 %
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +24
 • Велес
  +15°
  X

  Велес +15°

  Време на мерење: 27/05 04:30
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.7 %
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +20
 • Виница
  +19°
  X

  Виница +19°

  Време на мерење: 27/05 02:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 51.1 %
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +20
 • Гевгелија
  +16°
  X

  Гевгелија +16°

  Време на мерење: 27/05 02:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.9 %
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +24
 • Гостивар
  +15°
  X

  Гостивар +15°

  Време на мерење: 26/05 23:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 83.3 %
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +24
 • Д.Хисар
  +15°
  X

  Д.Хисар +15°

  Време на мерење: 27/05 02:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 94.9 %
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +18
 • Дебар
  +15°
  X

  Дебар +15°

  Време на мерење: 26/05 23:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 83.3 %
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +19
 • Делчево
  +13°
  X

  Делчево +13°

  Време на мерење: 27/05 02:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 84.2 %
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +20
 • Дојран
  +16°
  X

  Дојран +16°

  Време на мерење: 27/05 02:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.9 %
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +25
 • К.Паланка
  +13°
  X

  К.Паланка +13°

  Време на мерење: 27/05 02:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 84.2 %
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +16
 • Кавадарци
  +19°
  X

  Кавадарци +19°

  Време на мерење: 27/05 02:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 51.1 %
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +22
 • Кичево
  +15°
  X

  Кичево +15°

  Време на мерење: 27/05 02:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 86.1 %
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +18
 • Кочани
  +19°
  X

  Кочани +19°

  Време на мерење: 27/05 02:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 51.1 %
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +25
 • Кратово
  +13°
  X

  Кратово +13°

  Време на мерење: 27/05 02:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 84.2 %
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +18
 • Крушево
  +15°
  X

  Крушево +15°

  Време на мерење: 26/05 20:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 58.7 %
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +18
 • Куманово
  +15°
  X

  Куманово +15°

  Време на мерење: 27/05 04:30
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.7 %
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +21
 • М.Брод
  +15°
  X

  М.Брод +15°

  Време на мерење: 27/05 02:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 81.7 %
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +21
 • Неготино
  +18°
  X

  Неготино +18°

  Време на мерење: 27/05 02:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 70.6 %
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +22
 • Охрид
  +16°
  X

  Охрид +16°

  Време на мерење: 26/05 20:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.6 %
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +16
 • Прилеп
  +15°
  X

  Прилеп +15°

  Време на мерење: 27/05 02:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 81.7 %
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +18
 • Радовиш
  +19°
  X

  Радовиш +19°

  Време на мерење: 27/05 02:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 51.1 %
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +20
 • Ресен
  +15°
  X

  Ресен +15°

  Време на мерење: 27/05 02:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 86.1 %
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +17
 • С.Николе
  +19°
  X

  С.Николе +19°

  Време на мерење: 27/05 02:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 51.1 %
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +21
 • Скопје
  +15°
  X

  Скопје +15°

  Време на мерење: 27/05 04:30
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.7 %
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +21
 • Струга
  +16°
  X

  Струга +16°

  Време на мерење: 26/05 20:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.6 %
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +16
 • Струмица
  +18°
  X

  Струмица +18°

  Време на мерење: 27/05 02:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 70.6 %
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +23
 • Тетово
  +17°
  X

  Тетово +17°

  Време на мерење: 26/05 23:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 69.9 %
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +24
 • Штип
  +19°
  X

  Штип +19°

  Време на мерење: 27/05 02:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 51.1 %
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +21