Се вчитува...
 • Берово
  +20°
  X

  Берово +20°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 25.5 %
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +23
 • Битола
  +20°
  X

  Битола +20°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.1 %
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +25
 • Валандово
  +23°
  X

  Валандово +23°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 33.5 %
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +26
 • Велес
  +20°
  X

  Велес +20°

  Време на мерење: 16/10 11:30
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 49.1 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +25
 • Виница
  +19°
  X

  Виница +19°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 42.8 %
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +25
 • Гевгелија
  +23°
  X

  Гевгелија +23°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 33.5 %
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +29
 • Гостивар
  +15°
  X

  Гостивар +15°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 85 %
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +27
 • Д.Хисар
  +20°
  X

  Д.Хисар +20°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.1 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +24
 • Дебар
  +15°
  X

  Дебар +15°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 85 %
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +23
 • Делчево
  +21°
  X

  Делчево +21°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.5 %
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +25
 • Дојран
  +23°
  X

  Дојран +23°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 33.5 %
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +26
 • К.Паланка
  +21°
  X

  К.Паланка +21°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.5 %
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +24
 • Кавадарци
  +19°
  X

  Кавадарци +19°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 42.8 %
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +26
 • Кичево
  +17°
  X

  Кичево +17°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 72.4 %
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +23
 • Кочани
  +19°
  X

  Кочани +19°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 42.8 %
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +29
 • Кратово
  +21°
  X

  Кратово +21°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.5 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +24
 • Крушево
  +17°
  X

  Крушево +17°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 31 %
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +23
 • Куманово
  +20°
  X

  Куманово +20°

  Време на мерење: 16/10 11:30
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 49.1 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +25
 • М.Брод
  +19°
  X

  М.Брод +19°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 56.6 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +27
 • Неготино
  +21°
  X

  Неготино +21°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 48.2 %
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +26
 • Охрид
  +17°
  X

  Охрид +17°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 72.9 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +22
 • Прилеп
  +19°
  X

  Прилеп +19°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 56.6 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +24
 • Радовиш
  +19°
  X

  Радовиш +19°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 42.8 %
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +24
 • Ресен
  +17°
  X

  Ресен +17°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 72.4 %
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +21
 • С.Николе
  +19°
  X

  С.Николе +19°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 42.8 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +26
 • Скопје
  +20°
  X

  Скопје +20°

  Време на мерење: 16/10 11:30
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 49.1 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +25
 • Струга
  +17°
  X

  Струга +17°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 72.9 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +22
 • Струмица
  +21°
  X

  Струмица +21°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 48.2 %
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +25
 • Тетово
  +17°
  X

  Тетово +17°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 65.9 %
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +27
 • Штип
  +19°
  X

  Штип +19°

  Време на мерење: 16/10 11:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 42.8 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +26