Се вчитува...
 • Берово
  +15°
  X

  Берово +15°

  Време на мерење: 13/08 02:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 94.4 %
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +30
 • Битола
  +15°
  X

  Битола +15°

  Време на мерење: 13/08 02:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 100 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +35
 • Валандово
  +21°
  X

  Валандово +21°

  Време на мерење: 13/08 02:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 73.1 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +35
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +35
 • Велес
  +17°
  X

  Велес +17°

  Време на мерење: 13/08 02:30
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.8 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +37
 • Виница
  +18°
  X

  Виница +18°

  Време на мерење: 13/08 02:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 92.1 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +34
 • Гевгелија
  +21°
  X

  Гевгелија +21°

  Време на мерење: 13/08 02:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 73.1 %
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +37
  • Четврток
   Мин. +23
   Макс. +38
  • Петок
   Мин. +23
   Макс. +38
 • Гостивар
  +17°
  X

  Гостивар +17°

  Време на мерење: 12/08 23:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 100 %
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +24
   Макс. +37
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +37
 • Д.Хисар
  +31°
  X

  Д.Хисар +31°

  Време на мерење: 03/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Дебар
  +17°
  X

  Дебар +17°

  Време на мерење: 12/08 23:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 100 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +34
 • Делчево
  +14°
  X

  Делчево +14°

  Време на мерење: 13/08 02:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 93.7 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +33
 • Дојран
  +21°
  X

  Дојран +21°

  Време на мерење: 13/08 02:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 73.1 %
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +23
   Макс. +37
  • Петок
   Мин. +23
   Макс. +37
 • К.Паланка
  +14°
  X

  К.Паланка +14°

  Време на мерење: 13/08 02:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 93.7 %
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +35
 • Кавадарци
  +18°
  X

  Кавадарци +18°

  Време на мерење: 13/08 02:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 92.1 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +36
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +36
 • Кичево
  +17°
  X

  Кичево +17°

  Време на мерење: 12/08 21:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 9 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 77.3 %
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +33
 • Кочани
  +18°
  X

  Кочани +18°

  Време на мерење: 13/08 02:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 92.1 %
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +22
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +23
   Макс. +36
  • Четврток
   Мин. +26
   Макс. +37
  • Петок
   Мин. +24
   Макс. +38
 • Кратово
  +14°
  X

  Кратово +14°

  Време на мерење: 13/08 02:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 93.7 %
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +34
 • Крушево
  null°
  X

  Крушево null°

  Време на мерење: 13/08 02:00
  • Температура: null°
   Наликува на: null°
   Ветер: null km/h
   Видливост: null km
   Влажност: null %
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +32
 • Куманово
  +17°
  X

  Куманово +17°

  Време на мерење: 13/08 02:30
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.8 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +23
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +37
 • М.Брод
  +16°
  X

  М.Брод +16°

  Време на мерење: 13/08 02:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 92 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +38
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +38
 • Неготино
  +18°
  X

  Неготино +18°

  Време на мерење: 13/08 02:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 92.1 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +36
 • Охрид
  +17°
  X

  Охрид +17°

  Време на мерење: 12/08 21:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 9 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 77.3 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +32
 • Прилеп
  +16°
  X

  Прилеп +16°

  Време на мерење: 13/08 02:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 92 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +35
 • Радовиш
  +18°
  X

  Радовиш +18°

  Време на мерење: 13/08 02:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 92.1 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +33
 • Ресен
  +17°
  X

  Ресен +17°

  Време на мерење: 12/08 21:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 9 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 77.3 %
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +31
 • С.Николе
  +18°
  X

  С.Николе +18°

  Време на мерење: 13/08 02:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 92.1 %
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +35
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +37
 • Скопје
  +17°
  X

  Скопје +17°

  Време на мерење: 13/08 02:30
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.8 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +23
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +37
 • Струга
  +17°
  X

  Струга +17°

  Време на мерење: 12/08 21:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 9 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 77.3 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +32
 • Струмица
  +21°
  X

  Струмица +21°

  Време на мерење: 13/08 02:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 73.1 %
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +34
 • Тетово
  +23°
  X

  Тетово +23°

  Време на мерење: 12/08 23:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +23°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 49.3 %
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +22
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +25
   Макс. +38
  • Петок
   Мин. +23
   Макс. +38
 • Штип
  +18°
  X

  Штип +18°

  Време на мерење: 13/08 02:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 92.1 %
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +35
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +37