Се вчитува...
 • Берово
  -2°
  X

  Берово -2°

  Време на мерење: 19/01 19:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 75.7 %
  • Недела
   Мин. -7
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -8
   Макс. +4
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. -6
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. -6
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +8
 • Битола
  +2°
  X

  Битола +2°

  Време на мерење: 19/01 19:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 84.8 %
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +2
  • Понеделник
   Мин. -6
   Макс. 0
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. -1
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +1
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +4
 • Валандово
  +6°
  X

  Валандово +6°

  Време на мерење: 19/01 19:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61.3 %
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +5
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +9
 • Велес
  +2°
  X

  Велес +2°

  Време на мерење: 19/01 21:30
  • Температура: +2°
   Наликува на: -3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 67.4 %
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +2
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +1
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +2
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +2
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +5
 • Виница
  +3°
  X

  Виница +3°

  Време на мерење: 19/01 19:00
  • Температура: +3°
   Наликува на:
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 62.3 %
  • Недела
   Мин. -4
   Макс. +1
  • Понеделник
   Мин. -7
   Макс. 0
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. 0
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +5
 • Гевгелија
  +6°
  X

  Гевгелија +6°

  Време на мерење: 19/01 19:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61.3 %
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +9
 • Гостивар
  +0°
  X

  Гостивар +0°

  Време на мерење: 19/01 19:00
  • Температура: +0°
   Наликува на:
   Ветер: null km/h
   Видливост: 5 km
   Влажност: 77.9 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. -3
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +12
 • Д.Хисар
  +2°
  X

  Д.Хисар +2°

  Време на мерење: 19/01 19:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 84.8 %
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +2
  • Понеделник
   Мин. -6
   Макс. +1
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. 0
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +1
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +4
 • Дебар
  +0°
  X

  Дебар +0°

  Време на мерење: 19/01 19:00
  • Температура: +0°
   Наликува на:
   Ветер: null km/h
   Видливост: 5 km
   Влажност: 77.9 %
  • Недела
   Мин. -5
   Макс. 0
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. -1
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +1
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +1
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +3
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +3
 • Делчево
  +1°
  X

  Делчево +1°

  Време на мерење: 19/01 19:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: -3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.2 %
  • Недела
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Понеделник
   Мин. -7
   Макс. +2
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. -7
   Макс. +1
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +8
 • Дојран
  +6°
  X

  Дојран +6°

  Време на мерење: 19/01 19:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61.3 %
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. -3
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +10
 • К.Паланка
  +1°
  X

  К.Паланка +1°

  Време на мерење: 19/01 19:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: -3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.2 %
  • Недела
   Мин. -5
   Макс. +2
  • Понеделник
   Мин. -7
   Макс. +1
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +1
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +5
 • Кавадарци
  +3°
  X

  Кавадарци +3°

  Време на мерење: 19/01 19:00
  • Температура: +3°
   Наликува на:
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 62.3 %
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +5
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +3
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +6
 • Кичево
  +1°
  X

  Кичево +1°

  Време на мерење: 19/01 21:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: -4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 72.5 %
  • Недела
   Мин. -6
   Макс. +5
  • Понеделник
   Мин. -6
   Макс. +3
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. -7
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. -7
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. -6
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +10
 • Кочани
  +3°
  X

  Кочани +3°

  Време на мерење: 19/01 19:00
  • Температура: +3°
   Наликува на:
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 62.3 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +9
 • Кратово
  +1°
  X

  Кратово +1°

  Време на мерење: 19/01 19:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: -3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.2 %
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +2
  • Понеделник
   Мин. -6
   Макс. 0
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +1
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. -6
   Макс. 0
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +1
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +5
 • Крушево
  -2°
  X

  Крушево -2°

  Време на мерење: 19/01 16:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 96.7 %
  • Недела
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Понеделник
   Мин. -7
   Макс. 0
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. -7
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +3
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +7
 • Куманово
  +2°
  X

  Куманово +2°

  Време на мерење: 19/01 21:30
  • Температура: +2°
   Наликува на: -3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 67.4 %
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +5
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +3
 • М.Брод
  +1°
  X

  М.Брод +1°

  Време на мерење: 19/01 19:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 83.9 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +12
 • Неготино
  +5°
  X

  Неготино +5°

  Време на мерење: 19/01 19:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 67.9 %
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +5
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +6
 • Охрид
  +2°
  X

  Охрид +2°

  Време на мерење: 19/01 19:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69.2 %
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +7
 • Прилеп
  +1°
  X

  Прилеп +1°

  Време на мерење: 19/01 19:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 83.9 %
  • Недела
   Мин. -4
   Макс. +1
  • Понеделник
   Мин. -6
   Макс. -1
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. 0
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +3
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. -3
   Макс. +1
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +4
 • Радовиш
  +3°
  X

  Радовиш +3°

  Време на мерење: 19/01 19:00
  • Температура: +3°
   Наликува на:
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 62.3 %
  • Недела
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Понеделник
   Мин. -6
   Макс. +1
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. -3
   Макс. +2
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +7
 • Ресен
  +1°
  X

  Ресен +1°

  Време на мерење: 19/01 21:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: -4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 72.5 %
  • Недела
   Мин. -6
   Макс. +4
  • Понеделник
   Мин. -9
   Макс. -1
  • Вторник
   Мин. -7
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. -8
   Макс. +1
  • Петок
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +5
 • С.Николе
  +3°
  X

  С.Николе +3°

  Време на мерење: 19/01 19:00
  • Температура: +3°
   Наликува на:
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 62.3 %
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +3
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +1
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +4
 • Скопје
  +2°
  X

  Скопје +2°

  Време на мерење: 19/01 21:30
  • Температура: +2°
   Наликува на: -3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 67.4 %
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +4
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +3
 • Струга
  +2°
  X

  Струга +2°

  Време на мерење: 19/01 19:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69.2 %
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +7
 • Струмица
  +5°
  X

  Струмица +5°

  Време на мерење: 19/01 19:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 67.9 %
  • Недела
   Мин. -5
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -7
   Макс. +4
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. +4
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. -6
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +8
 • Тетово
  +1°
  X

  Тетово +1°

  Време на мерење: 19/01 19:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 5 km
   Влажност: 84.2 %
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +5
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +11
 • Штип
  +3°
  X

  Штип +3°

  Време на мерење: 19/01 19:00
  • Температура: +3°
   Наликува на:
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 62.3 %
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +3
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +1
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +4