Се вчитува...
 • Берово
  +21°
  X

  Берово +21°

  Време на мерење: 24/07 20:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 39.3 %
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +36
 • Битола
  +25°
  X

  Битола +25°

  Време на мерење: 24/07 20:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 39 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +36
 • Валандово
  +28°
  X

  Валандово +28°

  Време на мерење: 24/07 20:00
  • Температура: +28°
   Наликува на: +28°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 40.9 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +37
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +39
  • Четврток
   Мин. +23
   Макс. +41
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +38
 • Велес
  +26°
  X

  Велес +26°

  Време на мерење: 24/07 20:30
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 36.5 %
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +22
   Макс. +39
  • Среда
   Мин. +22
   Макс. +39
  • Четврток
   Мин. +23
   Макс. +40
  • Петок
   Мин. +23
   Макс. +39
 • Виница
  +27°
  X

  Виница +27°

  Време на мерење: 24/07 20:00
  • Температура: +27°
   Наликува на: +27°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 31 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +37
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +39
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +39
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +37
 • Гевгелија
  +28°
  X

  Гевгелија +28°

  Време на мерење: 24/07 20:00
  • Температура: +28°
   Наликува на: +28°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 40.9 %
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +20
   Макс. +36
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +37
  • Вторник
   Мин. +22
   Макс. +39
  • Среда
   Мин. +23
   Макс. +41
  • Четврток
   Мин. +24
   Макс. +44
  • Петок
   Мин. +24
   Макс. +41
 • Гостивар
  +28°
  X

  Гостивар +28°

  Време на мерење: 24/07 20:00
  • Температура: +28°
   Наликува на: +28°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36 %
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +39
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +40
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +40
  • Петок
   Мин. +23
   Макс. +37
 • Д.Хисар
  +31°
  X

  Д.Хисар +31°

  Време на мерење: 03/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Дебар
  +28°
  X

  Дебар +28°

  Време на мерење: 24/07 20:00
  • Температура: +28°
   Наликува на: +28°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36 %
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +37
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +38
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +38
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +36
 • Делчево
  +23°
  X

  Делчево +23°

  Време на мерење: 24/07 20:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +23°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 40.7 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +37
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +38
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +36
 • Дојран
  +28°
  X

  Дојран +28°

  Време на мерење: 24/07 20:00
  • Температура: +28°
   Наликува на: +28°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 40.9 %
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +38
  • Среда
   Мин. +22
   Макс. +39
  • Четврток
   Мин. +24
   Макс. +43
  • Петок
   Мин. +24
   Макс. +39
 • К.Паланка
  +23°
  X

  К.Паланка +23°

  Време на мерење: 24/07 20:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +23°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 40.7 %
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +36
 • Кавадарци
  +27°
  X

  Кавадарци +27°

  Време на мерење: 24/07 20:00
  • Температура: +27°
   Наликува на: +27°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 31 %
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +39
  • Среда
   Мин. +22
   Макс. +41
  • Четврток
   Мин. +24
   Макс. +41
  • Петок
   Мин. +24
   Макс. +42
 • Кичево
  +20°
  X

  Кичево +20°

  Време на мерење: 24/07 20:30
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 68.4 %
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +35
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +32
 • Кочани
  +27°
  X

  Кочани +27°

  Време на мерење: 24/07 20:00
  • Температура: +27°
   Наликува на: +27°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 31 %
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +22
   Макс. +37
  • Понеделник
   Мин. +24
   Макс. +39
  • Вторник
   Мин. +25
   Макс. +42
  • Среда
   Мин. +25
   Макс. +43
  • Четврток
   Мин. +25
   Макс. +43
  • Петок
   Мин. +25
   Макс. +41
 • Кратово
  +23°
  X

  Кратово +23°

  Време на мерење: 24/07 20:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +23°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 40.7 %
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +36
  • Среда
   Мин. +23
   Макс. +37
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +37
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +35
 • Крушево
  +15°
  X

  Крушево +15°

  Време на мерење: 24/07 20:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 67.4 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +36
 • Куманово
  +26°
  X

  Куманово +26°

  Време на мерење: 24/07 20:30
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 36.5 %
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +38
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +39
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +40
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +38
 • М.Брод
  +25°
  X

  М.Брод +25°

  Време на мерење: 24/07 20:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36.2 %
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +37
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +38
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +39
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +38
 • Неготино
  +27°
  X

  Неготино +27°

  Време на мерење: 24/07 20:00
  • Температура: +27°
   Наликува на: +27°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 43.4 %
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +39
  • Среда
   Мин. +22
   Макс. +41
  • Четврток
   Мин. +24
   Макс. +41
  • Петок
   Мин. +24
   Макс. +42
 • Охрид
  +21°
  X

  Охрид +21°

  Време на мерење: 24/07 20:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 63 %
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +34
 • Прилеп
  +25°
  X

  Прилеп +25°

  Време на мерење: 24/07 20:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36.2 %
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +36
 • Радовиш
  +27°
  X

  Радовиш +27°

  Време на мерење: 24/07 20:00
  • Температура: +27°
   Наликува на: +27°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 31 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +37
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +38
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +39
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +37
 • Ресен
  +20°
  X

  Ресен +20°

  Време на мерење: 24/07 20:30
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 68.4 %
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +33
 • С.Николе
  +27°
  X

  С.Николе +27°

  Време на мерење: 24/07 20:00
  • Температура: +27°
   Наликува на: +27°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 31 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +37
  • Вторник
   Мин. +22
   Макс. +38
  • Среда
   Мин. +22
   Макс. +40
  • Четврток
   Мин. +23
   Макс. +40
  • Петок
   Мин. +24
   Макс. +40
 • Скопје
  +26°
  X

  Скопје +26°

  Време на мерење: 24/07 20:30
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 36.5 %
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +38
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +39
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +40
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +38
 • Струга
  +21°
  X

  Струга +21°

  Време на мерење: 24/07 20:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 63 %
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +34
 • Струмица
  +27°
  X

  Струмица +27°

  Време на мерење: 24/07 20:00
  • Температура: +27°
   Наликува на: +27°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 43.4 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +37
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +38
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +41
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +39
 • Тетово
  +29°
  X

  Тетово +29°

  Време на мерење: 24/07 20:00
  • Температура: +29°
   Наликува на: +29°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 39.3 %
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +23
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +24
   Макс. +37
  • Вторник
   Мин. +24
   Макс. +40
  • Среда
   Мин. +26
   Макс. +41
  • Четврток
   Мин. +24
   Макс. +41
  • Петок
   Мин. +25
   Макс. +38
 • Штип
  +27°
  X

  Штип +27°

  Време на мерење: 24/07 20:00
  • Температура: +27°
   Наликува на: +27°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 31 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +37
  • Вторник
   Мин. +22
   Макс. +38
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +40
  • Четврток
   Мин. +23
   Макс. +40
  • Петок
   Мин. +24
   Макс. +40