Се вчитува...
 • Берово
  -8°
  X

  Берово -8°

  Време на мерење: 07/02 01:00
  • Температура: -8°
   Наликува на: -13°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 67.1 %
  • Понеделник
   Мин. -11
   Макс. -4
  • Вторник
   Мин. -12
   Макс. -4
  • Среда
   Мин. -12
   Макс. -3
  • Четврток
   Мин. -12
   Макс. -2
  • Петок
   Мин. -10
   Макс. -1
  • Сабота
   Мин. -9
   Макс. -1
  • Недела
   Мин. -7
   Макс. 0
 • Битола
  -5°
  X

  Битола -5°

  Време на мерење: 07/02 01:00
  • Температура: -5°
   Наликува на: -5°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 51.6 %
  • Вторник
   Мин. -8
   Макс. -1
  • Среда
   Мин. -8
   Макс. -1
  • Четврток
   Мин. -7
   Макс. 0
  • Петок
   Мин. -7
   Макс. +2
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. +2
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +3
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +3
 • Валандово
  -1°
  X

  Валандово -1°

  Време на мерење: 07/02 02:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -4°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 47.5 %
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +9
 • Велес
  -3°
  X

  Велес -3°

  Време на мерење: 07/02 02:30
  • Температура: -3°
   Наликува на: -8°
   Ветер: 13 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 59.6 %
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. +1
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +1
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Сабота
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +8
 • Виница
  -5°
  X

  Виница -5°

  Време на мерење: 07/02 01:00
  • Температура: -5°
   Наликува на: -12°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.2 %
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. +1
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +1
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +8
 • Гевгелија
  -1°
  X

  Гевгелија -1°

  Време на мерење: 07/02 02:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -4°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 47.5 %
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. -3
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +11
 • Гостивар
  -6°
  X

  Гостивар -6°

  Време на мерење: 06/02 22:00
  • Температура: -6°
   Наликува на: -6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 60.6 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +10
 • Д.Хисар
  +31°
  X

  Д.Хисар +31°

  Време на мерење: 03/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Дебар
  -6°
  X

  Дебар -6°

  Време на мерење: 06/02 22:00
  • Температура: -6°
   Наликува на: -6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 60.6 %
  • Вторник
   Мин. -9
   Макс. 0
  • Среда
   Мин. -9
   Макс. -1
  • Четврток
   Мин. -7
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. -7
   Макс. +3
  • Сабота
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Недела
   Мин. -4
   Макс. +3
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +3
 • Делчево
  -6°
  X

  Делчево -6°

  Време на мерење: 07/02 01:00
  • Температура: -6°
   Наликува на: -10°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 55 %
  • Вторник
   Мин. -10
   Макс. -1
  • Среда
   Мин. -10
   Макс. -1
  • Четврток
   Мин. -9
   Макс. +1
  • Петок
   Мин. -10
   Макс. +1
  • Сабота
   Мин. -8
   Макс. +2
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +7
 • Дојран
  -1°
  X

  Дојран -1°

  Време на мерење: 07/02 02:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -4°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 47.5 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. -3
   Макс. +6
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +10
 • К.Паланка
  -6°
  X

  К.Паланка -6°

  Време на мерење: 07/02 01:00
  • Температура: -6°
   Наликува на: -10°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 55 %
  • Вторник
   Мин. -10
   Макс. -2
  • Среда
   Мин. -9
   Макс. -2
  • Четврток
   Мин. -8
   Макс. 0
  • Петок
   Мин. -8
   Макс. +1
  • Сабота
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Недела
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +4
 • Кавадарци
  -5°
  X

  Кавадарци -5°

  Време на мерење: 07/02 01:00
  • Температура: -5°
   Наликува на: -12°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.2 %
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +7
 • Кичево
  -4°
  X

  Кичево -4°

  Време на мерење: 06/02 21:00
  • Температура: -4°
   Наликува на: -10°
   Ветер: 17 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 41.4 %
  • Вторник
   Мин. -10
   Макс. -2
  • Среда
   Мин. -9
   Макс. -1
  • Четврток
   Мин. -8
   Макс. +1
  • Петок
   Мин. -6
   Макс. +4
  • Сабота
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +6
 • Кочани
  -5°
  X

  Кочани -5°

  Време на мерење: 07/02 01:00
  • Температура: -5°
   Наликува на: -12°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.2 %
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +13
 • Кратово
  -6°
  X

  Кратово -6°

  Време на мерење: 07/02 01:00
  • Температура: -6°
   Наликува на: -10°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 55 %
  • Вторник
   Мин. -7
   Макс. 0
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. 0
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +1
  • Петок
   Мин. -7
   Макс. +2
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +8
 • Крушево
  null°
  X

  Крушево null°

  Време на мерење: 07/02 01:00
  • Температура: null°
   Наликува на: null°
   Ветер: null km/h
   Видливост: null km
   Влажност: null %
  • Понеделник
   Мин. -9
   Макс. -3
  • Вторник
   Мин. -9
   Макс. -2
  • Среда
   Мин. -9
   Макс. -3
  • Четврток
   Мин. -8
   Макс. -2
  • Петок
   Мин. -7
   Макс. 0
  • Сабота
   Мин. -6
   Макс. +1
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +7
 • Куманово
  -3°
  X

  Куманово -3°

  Време на мерење: 07/02 02:30
  • Температура: -3°
   Наликува на: -8°
   Ветер: 13 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 59.6 %
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +1
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +7
 • М.Брод
  -5°
  X

  М.Брод -5°

  Време на мерење: 07/02 01:00
  • Температура: -5°
   Наликува на: -10°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 56 %
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +2
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. -3
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +10
 • Неготино
  -3°
  X

  Неготино -3°

  Време на мерење: 06/02 22:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 58.6 %
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Сабота
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +7
 • Охрид
  -4°
  X

  Охрид -4°

  Време на мерење: 06/02 21:00
  • Температура: -4°
   Наликува на: -10°
   Ветер: 17 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 41.4 %
  • Вторник
   Мин. -8
   Макс. 0
  • Среда
   Мин. -8
   Макс. -1
  • Четврток
   Мин. -6
   Макс. +1
  • Петок
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +3
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +5
 • Прилеп
  -5°
  X

  Прилеп -5°

  Време на мерење: 07/02 01:00
  • Температура: -5°
   Наликува на: -10°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 56 %
  • Вторник
   Мин. -8
   Макс. -2
  • Среда
   Мин. -8
   Макс. -1
  • Четврток
   Мин. -7
   Макс. 0
  • Петок
   Мин. -7
   Макс. +2
  • Сабота
   Мин. -5
   Макс. +2
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +4
 • Радовиш
  -5°
  X

  Радовиш -5°

  Време на мерење: 07/02 01:00
  • Температура: -5°
   Наликува на: -12°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.2 %
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. +1
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +1
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. -7
   Макс. +3
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +3
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +8
 • Ресен
  -4°
  X

  Ресен -4°

  Време на мерење: 06/02 21:00
  • Температура: -4°
   Наликува на: -10°
   Ветер: 17 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 41.4 %
  • Вторник
   Мин. -11
   Макс. -3
  • Среда
   Мин. -10
   Макс. -3
  • Четврток
   Мин. -8
   Макс. -1
  • Петок
   Мин. -9
   Макс. 0
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. +2
  • Недела
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Понеделник
   Мин. -5
   Макс. +4
 • С.Николе
  -5°
  X

  С.Николе -5°

  Време на мерење: 07/02 01:00
  • Температура: -5°
   Наликува на: -12°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.2 %
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. +1
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +7
 • Скопје
  -3°
  X

  Скопје -3°

  Време на мерење: 07/02 02:30
  • Температура: -3°
   Наликува на: -8°
   Ветер: 13 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 59.6 %
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +1
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +7
 • Струга
  -4°
  X

  Струга -4°

  Време на мерење: 06/02 21:00
  • Температура: -4°
   Наликува на: -10°
   Ветер: 17 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 41.4 %
  • Вторник
   Мин. -8
   Макс. 0
  • Среда
   Мин. -8
   Макс. -1
  • Четврток
   Мин. -6
   Макс. +1
  • Петок
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Сабота
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +5
 • Струмица
  -3°
  X

  Струмица -3°

  Време на мерење: 06/02 22:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 58.6 %
  • Понеделник
   Мин. -6
   Макс. +1
  • Вторник
   Мин. -7
   Макс. +2
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. -7
   Макс. +4
  • Сабота
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +9
 • Тетово
  -3°
  X

  Тетово -3°

  Време на мерење: 06/02 22:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -12°
   Ветер: 44 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 75.5 %
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +11
 • Штип
  -5°
  X

  Штип -5°

  Време на мерење: 07/02 01:00
  • Температура: -5°
   Наликува на: -12°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.2 %
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. +1
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +7