Се вчитува...
 • Берово
  +24°
  X

  Берово +24°

  Време на мерење: 18/07 14:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 24.6 %
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +26
 • Битола
  +26°
  X

  Битола +26°

  Време на мерење: 18/07 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37 %
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +30
 • Валандово
  +31°
  X

  Валандово +31°

  Време на мерење: 18/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 23.2 %
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +36
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +35
 • Велес
  +30°
  X

  Велес +30°

  Време на мерење: 18/07 15:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +30°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 27 %
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +24
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +33
 • Виница
  +30°
  X

  Виница +30°

  Време на мерење: 18/07 14:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +30°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 18.6 %
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +32
 • Гевгелија
  +31°
  X

  Гевгелија +31°

  Време на мерење: 18/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 23.2 %
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Недела
   Мин. +21
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +23
   Макс. +37
  • Вторник
   Мин. +23
   Макс. +37
  • Среда
   Мин. +22
   Макс. +37
 • Гостивар
  +25°
  X

  Гостивар +25°

  Време на мерење: 18/07 14:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.8 %
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +20
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +32
 • Д.Хисар
  +26°
  X

  Д.Хисар +26°

  Време на мерење: 18/07 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37 %
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Дебар
  +25°
  X

  Дебар +25°

  Време на мерење: 18/07 14:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.8 %
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +30
 • Делчево
  +26°
  X

  Делчево +26°

  Време на мерење: 18/07 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 33.2 %
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +30
 • Дојран
  +31°
  X

  Дојран +31°

  Време на мерење: 18/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 23.2 %
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +22
   Макс. +37
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +34
 • К.Паланка
  +26°
  X

  К.Паланка +26°

  Време на мерење: 18/07 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 33.2 %
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +29
 • Кавадарци
  +30°
  X

  Кавадарци +30°

  Време на мерење: 18/07 14:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +30°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 18.6 %
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +37
  • Вторник
   Мин. +23
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +34
 • Кичево
  +24°
  X

  Кичево +24°

  Време на мерење: 18/07 15:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 33.6 %
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +28
 • Кочани
  +30°
  X

  Кочани +30°

  Време на мерење: 18/07 14:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +30°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 18.6 %
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Недела
   Мин. +20
   Макс. +38
  • Понеделник
   Мин. +22
   Макс. +39
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +37
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +36
 • Кратово
  +26°
  X

  Кратово +26°

  Време на мерење: 18/07 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 33.2 %
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +30
 • Крушево
  +20°
  X

  Крушево +20°

  Време на мерење: 18/07 14:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 29.2 %
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Куманово
  +30°
  X

  Куманово +30°

  Време на мерење: 18/07 15:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +30°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 27 %
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +32
 • М.Брод
  +24°
  X

  М.Брод +24°

  Време на мерење: 18/07 14:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 34.8 %
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +32
 • Неготино
  +31°
  X

  Неготино +31°

  Време на мерење: 18/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 30.1 %
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +37
  • Вторник
   Мин. +23
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +34
 • Охрид
  +23°
  X

  Охрид +23°

  Време на мерење: 18/07 14:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45.8 %
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +28
 • Прилеп
  +24°
  X

  Прилеп +24°

  Време на мерење: 18/07 14:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 34.8 %
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +30
 • Радовиш
  +30°
  X

  Радовиш +30°

  Време на мерење: 18/07 14:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +30°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 18.6 %
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +31
 • Ресен
  +24°
  X

  Ресен +24°

  Време на мерење: 18/07 15:30
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 33.6 %
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +27
 • С.Николе
  +30°
  X

  С.Николе +30°

  Време на мерење: 18/07 14:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +30°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 18.6 %
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +32
 • Скопје
  +30°
  X

  Скопје +30°

  Време на мерење: 18/07 15:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +30°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 27 %
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +32
 • Струга
  +23°
  X

  Струга +23°

  Време на мерење: 18/07 14:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45.8 %
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +28
 • Струмица
  +31°
  X

  Струмица +31°

  Време на мерење: 18/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 30.1 %
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +32
 • Тетово
  +27°
  X

  Тетово +27°

  Време на мерење: 18/07 14:00
  • Температура: +27°
   Наликува на: +27°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 44.9 %
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +21
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +22
   Макс. +37
  • Вторник
   Мин. +22
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +34
 • Штип
  +30°
  X

  Штип +30°

  Време на мерење: 18/07 14:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +30°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 18.6 %
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +32