Се вчитува...
 • Берово
  -1°
  X

  Берово -1°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 89.8 %
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +10
 • Битола
  -1°
  X

  Битола -1°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 81.1 %
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +10
 • Валандово
  +1°
  X

  Валандово +1°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 68.9 %
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +14
 • Велес
  -3°
  X

  Велес -3°

  Време на мерење: 02/12 06:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 84.4 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +11
 • Виница
  +1°
  X

  Виница +1°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 70.1 %
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +11
 • Гевгелија
  +1°
  X

  Гевгелија +1°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 68.9 %
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +15
 • Гостивар
  -4°
  X

  Гостивар -4°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: -4°
   Наликува на: -4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 91.1 %
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +13
 • Д.Хисар
  +31°
  X

  Д.Хисар +31°

  Време на мерење: 03/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Дебар
  -4°
  X

  Дебар -4°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: -4°
   Наликува на: -4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 91.1 %
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +9
 • Делчево
  -5°
  X

  Делчево -5°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: -5°
   Наликува на: -9°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.8 %
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +10
 • Дојран
  +1°
  X

  Дојран +1°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 68.9 %
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +14
 • К.Паланка
  -5°
  X

  К.Паланка -5°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: -5°
   Наликува на: -9°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.8 %
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +9
 • Кавадарци
  +1°
  X

  Кавадарци +1°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 70.1 %
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +12
 • Кичево
  +2°
  X

  Кичево +2°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 78.1 %
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +10
 • Кочани
  +1°
  X

  Кочани +1°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 70.1 %
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +15
 • Кратово
  -5°
  X

  Кратово -5°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: -5°
   Наликува на: -9°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.8 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +10
 • Крушево
  +1°
  X

  Крушево +1°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 86.7 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +10
 • Куманово
  -3°
  X

  Куманово -3°

  Време на мерење: 02/12 06:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 84.4 %
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +10
 • М.Брод
  +1°
  X

  М.Брод +1°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 86.7 %
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +14
 • Неготино
  +1°
  X

  Неготино +1°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 68.9 %
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +12
 • Охрид
  +2°
  X

  Охрид +2°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 78.1 %
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +10
 • Прилеп
  +1°
  X

  Прилеп +1°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 86.7 %
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +10
 • Радовиш
  +1°
  X

  Радовиш +1°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 70.1 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +11
 • Ресен
  +2°
  X

  Ресен +2°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 78.1 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +10
 • С.Николе
  +1°
  X

  С.Николе +1°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 70.1 %
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +11
 • Скопје
  -3°
  X

  Скопје -3°

  Време на мерење: 02/12 06:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 84.4 %
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +10
 • Струга
  +2°
  X

  Струга +2°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 78.1 %
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +10
 • Струмица
  +1°
  X

  Струмица +1°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 68.9 %
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +13
 • Тетово
  -2°
  X

  Тетово -2°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 85.2 %
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +12
 • Штип
  +1°
  X

  Штип +1°

  Време на мерење: 02/12 04:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 70.1 %
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +11