Се вчитува...
 • Берово
  +15°
  X

  Берово +15°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 80.1 %
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +20
 • Битола
  +22°
  X

  Битола +22°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 39.5 %
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +23
 • Валандово
  +21°
  X

  Валандово +21°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 72.5 %
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +21
 • Велес
  +18°
  X

  Велес +18°

  Време на мерење: 28/09 03:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 72.6 %
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +21
 • Виница
  +22°
  X

  Виница +22°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.9 %
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +21
 • Гевгелија
  +21°
  X

  Гевгелија +21°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 72.5 %
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +28
 • Гостивар
  +20°
  X

  Гостивар +20°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 60.9 %
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +25
 • Д.Хисар
  +31°
  X

  Д.Хисар +31°

  Време на мерење: 03/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Дебар
  +20°
  X

  Дебар +20°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 60.9 %
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +23
 • Делчево
  +15°
  X

  Делчево +15°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 95.6 %
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +22
 • Дојран
  +21°
  X

  Дојран +21°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 72.5 %
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +22
 • К.Паланка
  +15°
  X

  К.Паланка +15°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 95.6 %
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +22
 • Кавадарци
  +22°
  X

  Кавадарци +22°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.9 %
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +25
 • Кичево
  +17°
  X

  Кичево +17°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 55.1 %
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +22
 • Кочани
  +22°
  X

  Кочани +22°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.9 %
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +25
 • Кратово
  +15°
  X

  Кратово +15°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 95.6 %
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +20
 • Крушево
  +13°
  X

  Крушево +13°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 66 %
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +19
 • Куманово
  +18°
  X

  Куманово +18°

  Време на мерење: 28/09 03:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 72.6 %
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +24
 • М.Брод
  +21°
  X

  М.Брод +21°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 43.3 %
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +25
 • Неготино
  +22°
  X

  Неготино +22°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 58.5 %
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +25
 • Охрид
  +17°
  X

  Охрид +17°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 55.1 %
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +21
 • Прилеп
  +21°
  X

  Прилеп +21°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 43.3 %
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +22
 • Радовиш
  +22°
  X

  Радовиш +22°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.9 %
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +21
 • Ресен
  +17°
  X

  Ресен +17°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 55.1 %
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +22
 • С.Николе
  +22°
  X

  С.Николе +22°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.9 %
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +24
 • Скопје
  +18°
  X

  Скопје +18°

  Време на мерење: 28/09 03:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 72.6 %
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +24
 • Струга
  +17°
  X

  Струга +17°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 55.1 %
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +21
 • Струмица
  +22°
  X

  Струмица +22°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 58.5 %
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +21
 • Тетово
  +19°
  X

  Тетово +19°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 54.3 %
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +26
 • Штип
  +22°
  X

  Штип +22°

  Време на мерење: 27/09 23:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.9 %
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +24