Се вчитува...
 • Берово
  +4°
  X

  Берово +4°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 65.9 %
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +9
 • Битола
  +5°
  X

  Битола +5°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 90 %
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +9
 • Валандово
  +10°
  X

  Валандово +10°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 46.1 %
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +10
 • Велес
  +6°
  X

  Велес +6°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 70.3 %
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +5
 • Виница
  +7°
  X

  Виница +7°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.2 %
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +7
 • Гевгелија
  +10°
  X

  Гевгелија +10°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 46.1 %
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +12
 • Гостивар
  +7°
  X

  Гостивар +7°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 75.2 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +12
 • Д.Хисар
  +5°
  X

  Д.Хисар +5°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 90 %
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +9
 • Дебар
  +7°
  X

  Дебар +7°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 75.2 %
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +8
 • Делчево
  +3°
  X

  Делчево +3°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 73.4 %
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +6
 • Дојран
  +10°
  X

  Дојран +10°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 46.1 %
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +11
 • К.Паланка
  +3°
  X

  К.Паланка +3°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 73.4 %
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +9
 • Кавадарци
  +7°
  X

  Кавадарци +7°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.2 %
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +11
 • Кичево
  +8°
  X

  Кичево +8°

  Време на мерење: 06/12 16:30
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 81.3 %
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +7
 • Кочани
  +7°
  X

  Кочани +7°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.2 %
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +11
 • Кратово
  +3°
  X

  Кратово +3°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 73.4 %
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +7
 • Крушево
  +7°
  X

  Крушево +7°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 84.1 %
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +7
 • Куманово
  +6°
  X

  Куманово +6°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 70.3 %
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +8
 • М.Брод
  +4°
  X

  М.Брод +4°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 88.7 %
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +11
 • Неготино
  +7°
  X

  Неготино +7°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69 %
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +11
 • Охрид
  +8°
  X

  Охрид +8°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 78.6 %
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +10
 • Прилеп
  +4°
  X

  Прилеп +4°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 88.7 %
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +9
 • Радовиш
  +7°
  X

  Радовиш +7°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.2 %
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +8
 • Ресен
  +8°
  X

  Ресен +8°

  Време на мерење: 06/12 16:30
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 81.3 %
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +3
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +7
 • С.Николе
  +7°
  X

  С.Николе +7°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.2 %
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +9
 • Скопје
  +6°
  X

  Скопје +6°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 70.3 %
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +8
 • Струга
  +8°
  X

  Струга +8°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 78.6 %
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +10
 • Струмица
  +7°
  X

  Струмица +7°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69 %
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +10
 • Тетово
  +6°
  X

  Тетово +6°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 6 km
   Влажност: 70.3 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +11
 • Штип
  +7°
  X

  Штип +7°

  Време на мерење: 06/12 16:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.2 %
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +9