Се вчитува...
 • Берово
  +14°
  X

  Берово +14°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 84.9 %
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
 • Битола
  +18°
  X

  Битола +18°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.1 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +29
 • Валандово
  +20°
  X

  Валандово +20°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.8 %
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +31
 • Велес
  +18°
  X

  Велес +18°

  Време на мерење: 18/09 05:30
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 88.1 %
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +28
 • Виница
  +20°
  X

  Виница +20°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 65.2 %
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +28
 • Гевгелија
  +20°
  X

  Гевгелија +20°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.8 %
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +30
 • Гостивар
  +21°
  X

  Гостивар +21°

  Време на мерење: 18/09 02:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 58 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +29
 • Д.Хисар
  +31°
  X

  Д.Хисар +31°

  Време на мерење: 03/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Дебар
  +21°
  X

  Дебар +21°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 61 %
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +25
 • Делчево
  +16°
  X

  Делчево +16°

  Време на мерење: 18/09 02:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69.4 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +29
 • Дојран
  +20°
  X

  Дојран +20°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.8 %
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +31
 • К.Паланка
  +16°
  X

  К.Паланка +16°

  Време на мерење: 18/09 02:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69.4 %
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +24
 • Кавадарци
  +20°
  X

  Кавадарци +20°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 65.2 %
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +29
 • Кичево
  +21°
  X

  Кичево +21°

  Време на мерење: 18/09 05:30
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 15 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 52.8 %
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +25
 • Кочани
  +20°
  X

  Кочани +20°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 65.2 %
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +32
 • Кратово
  +16°
  X

  Кратово +16°

  Време на мерење: 18/09 02:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69.4 %
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +26
 • Крушево
  +20°
  X

  Крушево +20°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.1 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +26
 • Куманово
  +18°
  X

  Куманово +18°

  Време на мерење: 18/09 05:30
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 88.1 %
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +28
 • М.Брод
  +20°
  X

  М.Брод +20°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.1 %
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +30
 • Неготино
  +20°
  X

  Неготино +20°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.8 %
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +29
 • Охрид
  +21°
  X

  Охрид +21°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 67.8 %
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +24
 • Прилеп
  +20°
  X

  Прилеп +20°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.1 %
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +26
 • Радовиш
  +20°
  X

  Радовиш +20°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 65.2 %
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +28
 • Ресен
  +21°
  X

  Ресен +21°

  Време на мерење: 18/09 05:30
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 15 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 52.8 %
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +24
 • С.Николе
  +20°
  X

  С.Николе +20°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 65.2 %
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +28
 • Скопје
  +18°
  X

  Скопје +18°

  Време на мерење: 18/09 05:30
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 88.1 %
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +28
 • Струга
  +21°
  X

  Струга +21°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 67.8 %
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +24
 • Струмица
  +20°
  X

  Струмица +20°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.8 %
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +30
 • Тетово
  +19°
  X

  Тетово +19°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 15 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 69.9 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +31
 • Штип
  +20°
  X

  Штип +20°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 65.2 %
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +28