Се вчитува...
 • Берово
  +11°
  X

  Берово +11°

  Време на мерење: 21/11 01:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 94.2 %
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +10
 • Битола
  +5°
  X

  Битола +5°

  Време на мерење: 21/11 01:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 2 km
   Влажност: 100 %
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +10
 • Валандово
  +11°
  X

  Валандово +11°

  Време на мерење: 20/11 19:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 99.3 %
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +13
 • Велес
  +9°
  X

  Велес +9°

  Време на мерење: 21/11 01:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 94.7 %
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +9
 • Виница
  +13°
  X

  Виница +13°

  Време на мерење: 21/11 01:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 87.7 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +10
 • Гевгелија
  +11°
  X

  Гевгелија +11°

  Време на мерење: 20/11 19:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 99.3 %
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +13
 • Гостивар
  +9°
  X

  Гостивар +9°

  Време на мерење: 21/11 01:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 88.5 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +13
 • Д.Хисар
  +5°
  X

  Д.Хисар +5°

  Време на мерење: 21/11 01:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 2 km
   Влажност: 100 %
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +10
 • Дебар
  +9°
  X

  Дебар +9°

  Време на мерење: 21/11 01:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 88.5 %
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +11
 • Делчево
  +10°
  X

  Делчево +10°

  Време на мерење: 21/11 01:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 93.5 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +10
 • Дојран
  +11°
  X

  Дојран +11°

  Време на мерење: 20/11 19:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 99.3 %
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +13
 • К.Паланка
  +10°
  X

  К.Паланка +10°

  Време на мерење: 21/11 01:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 93.5 %
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +11
 • Кавадарци
  +13°
  X

  Кавадарци +13°

  Време на мерење: 21/11 01:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 87.7 %
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +13
 • Кичево
  +10°
  X

  Кичево +10°

  Време на мерење: 21/11 01:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 97.3 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +9
 • Кочани
  +13°
  X

  Кочани +13°

  Време на мерење: 21/11 01:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 87.7 %
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +15
 • Кратово
  +10°
  X

  Кратово +10°

  Време на мерење: 21/11 01:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 93.5 %
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +9
 • Крушево
  +6°
  X

  Крушево +6°

  Време на мерење: 20/11 19:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 98.6 %
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +8
 • Куманово
  +9°
  X

  Куманово +9°

  Време на мерење: 21/11 01:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 94.7 %
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +11
 • М.Брод
  +8°
  X

  М.Брод +8°

  Време на мерење: 21/11 01:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 97.3 %
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +12
 • Неготино
  +13°
  X

  Неготино +13°

  Време на мерење: 20/11 22:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 86 %
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +13
 • Охрид
  +9°
  X

  Охрид +9°

  Време на мерење: 20/11 16:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 8 km
   Влажност: 90.3 %
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +11
 • Прилеп
  +8°
  X

  Прилеп +8°

  Време на мерење: 21/11 01:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 97.3 %
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +10
 • Радовиш
  +13°
  X

  Радовиш +13°

  Време на мерење: 21/11 01:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 87.7 %
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +11
 • Ресен
  +10°
  X

  Ресен +10°

  Време на мерење: 21/11 01:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 97.3 %
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +8
 • С.Николе
  +13°
  X

  С.Николе +13°

  Време на мерење: 21/11 01:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 87.7 %
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +12
 • Скопје
  +9°
  X

  Скопје +9°

  Време на мерење: 21/11 01:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 94.7 %
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +11
 • Струга
  +9°
  X

  Струга +9°

  Време на мерење: 20/11 16:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 8 km
   Влажност: 90.3 %
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +11
 • Струмица
  +13°
  X

  Струмица +13°

  Време на мерење: 20/11 22:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 86 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +12
 • Тетово
  +6°
  X

  Тетово +6°

  Време на мерење: 21/11 01:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 3 km
   Влажност: 85.2 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +12
 • Штип
  +13°
  X

  Штип +13°

  Време на мерење: 21/11 01:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 87.7 %
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +12