Се вчитува...
 • Берово
  +24°
  X

  Берово +24°

  Време на мерење: 17/08 14:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 25 %
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +29
 • Битола
  +26°
  X

  Битола +26°

  Време на мерење: 17/08 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 35 %
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +32
 • Валандово
  +30°
  X

  Валандово +30°

  Време на мерење: 17/08 11:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +30°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 25.3 %
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +37
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +37
 • Велес
  +29°
  X

  Велес +29°

  Време на мерење: 17/08 15:30
  • Температура: +29°
   Наликува на: +29°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 25 %
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +34
 • Виница
  +28°
  X

  Виница +28°

  Време на мерење: 17/08 14:00
  • Температура: +28°
   Наликува на: +28°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 28.8 %
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +35
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +34
 • Гевгелија
  +30°
  X

  Гевгелија +30°

  Време на мерење: 17/08 11:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +30°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 25.3 %
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +36
  • Четврток
   Мин. +23
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +23
   Макс. +36
 • Гостивар
  +26°
  X

  Гостивар +26°

  Време на мерење: 17/08 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 30.1 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +20
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +22
   Макс. +36
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +34
 • Д.Хисар
  +26°
  X

  Д.Хисар +26°

  Време на мерење: 17/08 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 35 %
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +31
 • Дебар
  +26°
  X

  Дебар +26°

  Време на мерење: 17/08 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 30.1 %
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +30
 • Делчево
  +24°
  X

  Делчево +24°

  Време на мерење: 17/08 14:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 39 %
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +34
 • Дојран
  +30°
  X

  Дојран +30°

  Време на мерење: 17/08 11:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +30°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 25.3 %
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +36
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +37
 • К.Паланка
  +24°
  X

  К.Паланка +24°

  Време на мерење: 17/08 14:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 39 %
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +30
 • Кавадарци
  +28°
  X

  Кавадарци +28°

  Време на мерење: 17/08 14:00
  • Температура: +28°
   Наликува на: +28°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 28.8 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +37
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +37
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +36
 • Кичево
  +26°
  X

  Кичево +26°

  Време на мерење: 17/08 15:30
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 31.9 %
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +30
 • Кочани
  +28°
  X

  Кочани +28°

  Време на мерење: 17/08 14:00
  • Температура: +28°
   Наликува на: +28°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 28.8 %
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +38
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +38
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +39
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +38
 • Кратово
  +24°
  X

  Кратово +24°

  Време на мерење: 17/08 14:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 39 %
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +32
 • Крушево
  +21°
  X

  Крушево +21°

  Време на мерење: 17/08 14:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 22.8 %
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +31
 • Куманово
  +29°
  X

  Куманово +29°

  Време на мерење: 17/08 15:30
  • Температура: +29°
   Наликува на: +29°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 25 %
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +32
 • М.Брод
  +25°
  X

  М.Брод +25°

  Време на мерење: 17/08 14:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 30 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +37
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +35
 • Неготино
  +31°
  X

  Неготино +31°

  Време на мерење: 17/08 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 22.1 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +37
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +37
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +36
 • Охрид
  +26°
  X

  Охрид +26°

  Време на мерење: 17/08 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 24.1 %
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +30
 • Прилеп
  +25°
  X

  Прилеп +25°

  Време на мерење: 17/08 14:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 30 %
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +32
 • Радовиш
  +28°
  X

  Радовиш +28°

  Време на мерење: 17/08 14:00
  • Температура: +28°
   Наликува на: +28°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 28.8 %
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +34
 • Ресен
  +26°
  X

  Ресен +26°

  Време на мерење: 17/08 15:30
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 31.9 %
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +30
 • С.Николе
  +28°
  X

  С.Николе +28°

  Време на мерење: 17/08 14:00
  • Температура: +28°
   Наликува на: +28°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 28.8 %
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +33
 • Скопје
  +29°
  X

  Скопје +29°

  Време на мерење: 17/08 15:30
  • Температура: +29°
   Наликува на: +29°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 25 %
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +32
 • Струга
  +26°
  X

  Струга +26°

  Време на мерење: 17/08 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 24.1 %
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +30
 • Струмица
  +31°
  X

  Струмица +31°

  Време на мерење: 17/08 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 22.1 %
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +36
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +35
 • Тетово
  +26°
  X

  Тетово +26°

  Време на мерење: 17/08 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 34.2 %
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +36
  • Среда
   Мин. +22
   Макс. +38
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +35
 • Штип
  +28°
  X

  Штип +28°

  Време на мерење: 17/08 14:00
  • Температура: +28°
   Наликува на: +28°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 28.8 %
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +35
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +33