Се вчитува...
 • Берово
  +9°
  X

  Берово +9°

  Време на мерење: 31/05 02:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 94.7 %
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +26
 • Битола
  +9°
  X

  Битола +9°

  Време на мерење: 31/05 02:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.6 %
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +28
 • Валандово
  +14°
  X

  Валандово +14°

  Време на мерење: 30/05 23:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 92.5 %
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +30
 • Велес
  +10°
  X

  Велес +10°

  Време на мерење: 31/05 03:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: 6 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.5 %
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +30
 • Виница
  +13°
  X

  Виница +13°

  Време на мерење: 31/05 02:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85.3 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +28
 • Гевгелија
  +14°
  X

  Гевгелија +14°

  Време на мерење: 30/05 23:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 92.5 %
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +29
 • Гостивар
  +10°
  X

  Гостивар +10°

  Време на мерење: 30/05 23:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 89.2 %
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +31
 • Д.Хисар
  +9°
  X

  Д.Хисар +9°

  Време на мерење: 31/05 02:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.6 %
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +27
 • Дебар
  +10°
  X

  Дебар +10°

  Време на мерење: 30/05 23:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 89.2 %
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +26
 • Делчево
  +8°
  X

  Делчево +8°

  Време на мерење: 31/05 02:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +6°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 92.1 %
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +28
 • Дојран
  +14°
  X

  Дојран +14°

  Време на мерење: 30/05 23:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 92.5 %
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +29
 • К.Паланка
  +8°
  X

  К.Паланка +8°

  Време на мерење: 31/05 02:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +6°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 92.1 %
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +28
 • Кавадарци
  +13°
  X

  Кавадарци +13°

  Време на мерење: 31/05 02:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85.3 %
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Кичево
  +10°
  X

  Кичево +10°

  Време на мерење: 30/05 23:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 89.2 %
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +27
 • Кочани
  +13°
  X

  Кочани +13°

  Време на мерење: 31/05 02:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85.3 %
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +33
 • Кратово
  +8°
  X

  Кратово +8°

  Време на мерење: 31/05 02:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +6°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 92.1 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +28
 • Крушево
  +11°
  X

  Крушево +11°

  Време на мерење: 31/05 02:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85.1 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +28
 • Куманово
  +10°
  X

  Куманово +10°

  Време на мерење: 31/05 03:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: 6 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.5 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +29
 • М.Брод
  +11°
  X

  М.Брод +11°

  Време на мерење: 31/05 02:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85.1 %
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +32
 • Неготино
  +14°
  X

  Неготино +14°

  Време на мерење: 30/05 23:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 92.5 %
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Охрид
  +9°
  X

  Охрид +9°

  Време на мерење: 31/05 02:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.6 %
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +25
 • Прилеп
  +11°
  X

  Прилеп +11°

  Време на мерење: 31/05 02:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85.1 %
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +28
 • Радовиш
  +13°
  X

  Радовиш +13°

  Време на мерење: 31/05 02:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85.3 %
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +28
 • Ресен
  +10°
  X

  Ресен +10°

  Време на мерење: 30/05 23:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 8 km
   Влажност: 100 %
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +26
 • С.Николе
  +13°
  X

  С.Николе +13°

  Време на мерење: 31/05 02:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85.3 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +30
 • Скопје
  +10°
  X

  Скопје +10°

  Време на мерење: 31/05 03:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: 6 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.5 %
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +29
 • Струга
  +10°
  X

  Струга +10°

  Време на мерење: 30/05 23:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 89.2 %
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +25
 • Струмица
  +14°
  X

  Струмица +14°

  Време на мерење: 30/05 23:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 92.5 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +28
 • Тетово
  +15°
  X

  Тетово +15°

  Време на мерење: 30/05 23:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 78 %
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +22
   Макс. +33
 • Штип
  +13°
  X

  Штип +13°

  Време на мерење: 31/05 02:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85.3 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +30