Се вчитува...
 • Берово
  +4°
  X

  Берово +4°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 84.4 %
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +20
 • Битола
  +11°
  X

  Битола +11°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.2 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +23
 • Валандово
  +13°
  X

  Валандово +13°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.2 %
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +27
 • Велес
  +7°
  X

  Велес +7°

  Време на мерење: 22/09 01:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 61 %
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +24
 • Виница
  +12°
  X

  Виница +12°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 51 %
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +25
 • Гевгелија
  +13°
  X

  Гевгелија +13°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.2 %
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +28
 • Гостивар
  +14°
  X

  Гостивар +14°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 46.1 %
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +28
 • Д.Хисар
  +11°
  X

  Д.Хисар +11°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.2 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +23
 • Дебар
  +14°
  X

  Дебар +14°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 46.1 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +22
 • Делчево
  +6°
  X

  Делчево +6°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.3 %
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +24
 • Дојран
  +13°
  X

  Дојран +13°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.2 %
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +27
 • К.Паланка
  +6°
  X

  К.Паланка +6°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.3 %
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +23
 • Кавадарци
  +12°
  X

  Кавадарци +12°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 51 %
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +27
 • Кичево
  +11°
  X

  Кичево +11°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 67 %
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +23
 • Кочани
  +12°
  X

  Кочани +12°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 51 %
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +29
 • Кратово
  +6°
  X

  Кратово +6°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.3 %
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +23
 • Крушево
  +11°
  X

  Крушево +11°

  Време на мерење: 21/09 20:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 42.2 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +23
 • Куманово
  +7°
  X

  Куманово +7°

  Време на мерење: 22/09 01:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 61 %
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +25
 • М.Брод
  +11°
  X

  М.Брод +11°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 44.6 %
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +27
 • Неготино
  +14°
  X

  Неготино +14°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53.4 %
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +27
 • Охрид
  +11°
  X

  Охрид +11°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 67 %
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +23
 • Прилеп
  +11°
  X

  Прилеп +11°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 44.6 %
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +23
 • Радовиш
  +12°
  X

  Радовиш +12°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 51 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +24
 • Ресен
  +11°
  X

  Ресен +11°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 67 %
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +22
 • С.Николе
  +12°
  X

  С.Николе +12°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 51 %
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +23
 • Скопје
  +7°
  X

  Скопје +7°

  Време на мерење: 22/09 01:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 61 %
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +25
 • Струга
  +11°
  X

  Струга +11°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 67 %
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +23
 • Струмица
  +14°
  X

  Струмица +14°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53.4 %
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +26
 • Тетово
  +16°
  X

  Тетово +16°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 49.3 %
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +28
 • Штип
  +12°
  X

  Штип +12°

  Време на мерење: 21/09 23:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 51 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +24