Се вчитува...
 • Берово
  +14°
  X

  Берово +14°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 27 %
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +19
 • Битола
  +13°
  X

  Битола +13°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 34.2 %
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +21
 • Валандово
  +22°
  X

  Валандово +22°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 29.2 %
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +24
 • Велес
  +18°
  X

  Велес +18°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 50 km
   Влажност: 24 %
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +23
 • Виница
  +18°
  X

  Виница +18°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 24.4 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +22
 • Гевгелија
  +22°
  X

  Гевгелија +22°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 29.2 %
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +25
 • Гостивар
  +15°
  X

  Гостивар +15°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 35.1 %
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +25
 • Д.Хисар
  +13°
  X

  Д.Хисар +13°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 34.2 %
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +21
 • Дебар
  +15°
  X

  Дебар +15°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 35.1 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +21
 • Делчево
  +13°
  X

  Делчево +13°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 26.8 %
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +22
 • Дојран
  +22°
  X

  Дојран +22°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 29.2 %
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +25
 • К.Паланка
  +13°
  X

  К.Паланка +13°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 26.8 %
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +23
 • Кавадарци
  +18°
  X

  Кавадарци +18°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 24.4 %
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +24
 • Кичево
  +15°
  X

  Кичево +15°

  Време на мерење: 26/09 14:30
  • Температура: +15°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 19.8 %
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +20
 • Кочани
  +18°
  X

  Кочани +18°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 24.4 %
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +26
 • Кратово
  +13°
  X

  Кратово +13°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 26.8 %
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +20
 • Крушево
  +10°
  X

  Крушево +10°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 29 %
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +21
 • Куманово
  +19°
  X

  Куманово +19°

  Време на мерење: 26/09 14:30
  • Температура: +19°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 21.7 %
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +22
 • М.Брод
  +14°
  X

  М.Брод +14°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 35.7 %
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +24
 • Неготино
  +20°
  X

  Неготино +20°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 39.7 %
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +25
 • Охрид
  +15°
  X

  Охрид +15°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 19.7 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +21
 • Прилеп
  +14°
  X

  Прилеп +14°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 35.7 %
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +21
 • Радовиш
  +18°
  X

  Радовиш +18°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 24.4 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +21
 • Ресен
  +15°
  X

  Ресен +15°

  Време на мерење: 26/09 14:30
  • Температура: +15°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 19.8 %
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +19
 • С.Николе
  +18°
  X

  С.Николе +18°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 24.4 %
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +21
 • Скопје
  +18°
  X

  Скопје +18°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 50 km
   Влажност: 24 %
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +24
 • Струга
  +15°
  X

  Струга +15°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 19.7 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +21
 • Струмица
  +20°
  X

  Струмица +20°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 39.7 %
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +23
 • Тетово
  +15°
  X

  Тетово +15°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 31.3 %
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +26
 • Штип
  +18°
  X

  Штип +18°

  Време на мерење: 26/09 14:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 24.4 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +23