Се вчитува...
 • Берово
  +6°
  X

  Берово +6°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 88.8 %
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. -3
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. +6
 • Битола
  +4°
  X

  Битола +4°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 84.3 %
  • Недела
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +1
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +2
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +3
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Сабота
   Мин. -8
   Макс. +2
 • Валандово
  +9°
  X

  Валандово +9°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 98.7 %
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. -3
   Макс. +5
 • Велес
  +5°
  X

  Велес +5°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 2 km
   Влажност: 80.8 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +3
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +3
 • Виница
  +5°
  X

  Виница +5°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 83.3 %
  • Недела
   Мин. -4
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +3
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +3
 • Гевгелија
  +9°
  X

  Гевгелија +9°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 98.7 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +12
 • Гостивар
  +6°
  X

  Гостивар +6°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 85.1 %
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +7
 • Д.Хисар
  +4°
  X

  Д.Хисар +4°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 84.3 %
  • Недела
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +1
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +2
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Сабота
   Мин. -8
   Макс. +2
 • Дебар
  +6°
  X

  Дебар +6°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 85.1 %
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +5
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +4
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +2
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +1
 • Делчево
  +6°
  X

  Делчево +6°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 2 km
   Влажност: 93.3 %
  • Недела
   Мин. -4
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +3
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +3
 • Дојран
  +9°
  X

  Дојран +9°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 98.7 %
  • Недела
   Мин. -5
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +7
 • К.Паланка
  +6°
  X

  К.Паланка +6°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 2 km
   Влажност: 93.3 %
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +4
  • Сабота
   Мин. -6
   Макс. +4
 • Кавадарци
  +5°
  X

  Кавадарци +5°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 83.3 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +6
 • Кичево
  +8°
  X

  Кичево +8°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.9 %
  • Недела
   Мин. -8
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +4
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. +4
 • Кочани
  +5°
  X

  Кочани +5°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 83.3 %
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +7
 • Кратово
  +6°
  X

  Кратово +6°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 2 km
   Влажност: 93.3 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +4
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +4
 • Крушево
  +2°
  X

  Крушево +2°

  Време на мерење: 20/01 10:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 99.3 %
  • Недела
   Мин. -7
   Макс. +4
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +2
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +3
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. -3
   Макс. +1
  • Сабота
   Мин. -6
   Макс. +1
 • Куманово
  +5°
  X

  Куманово +5°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 2 km
   Влажност: 80.8 %
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +5
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. +5
 • М.Брод
  +7°
  X

  М.Брод +7°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 79.4 %
  • Недела
   Мин. -5
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. -3
   Макс. +6
 • Неготино
  +5°
  X

  Неготино +5°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 79.2 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +6
 • Охрид
  +4°
  X

  Охрид +4°

  Време на мерење: 20/01 10:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 88.1 %
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +5
 • Прилеп
  +7°
  X

  Прилеп +7°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 79.4 %
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +3
  • Сабота
   Мин. -6
   Макс. +2
 • Радовиш
  +5°
  X

  Радовиш +5°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 83.3 %
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +3
  • Сабота
   Мин. -5
   Макс. +2
 • Ресен
  +8°
  X

  Ресен +8°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.9 %
  • Недела
   Мин. -6
   Макс. +4
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +5
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +4
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. -3
   Макс. +2
  • Сабота
   Мин. -6
   Макс. +2
 • С.Николе
  +5°
  X

  С.Николе +5°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 83.3 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. -6
   Макс. +5
 • Скопје
  +5°
  X

  Скопје +5°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 2 km
   Влажност: 80.8 %
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. +5
 • Струга
  +4°
  X

  Струга +4°

  Време на мерење: 20/01 10:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 88.1 %
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +5
 • Струмица
  +5°
  X

  Струмица +5°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 79.2 %
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +4
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +5
 • Тетово
  +3°
  X

  Тетово +3°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 6 km
   Влажност: 78.8 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +4
 • Штип
  +5°
  X

  Штип +5°

  Време на мерење: 20/01 13:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 83.3 %
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. -6
   Макс. +5