Се вчитува...
 • Берово
  +10°
  X

  Берово +10°

  Време на мерење: 27/04 08:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 91.6 %
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +23
 • Битола
  +15°
  X

  Битола +15°

  Време на мерење: 27/04 08:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.7 %
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +26
 • Валандово
  +16°
  X

  Валандово +16°

  Време на мерење: 27/04 08:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 76.7 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +28
 • Велес
  +20°
  X

  Велес +20°

  Време на мерење: 27/04 09:30
  • Температура: +20°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 60 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +27
 • Виница
  +15°
  X

  Виница +15°

  Време на мерење: 27/04 08:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.9 %
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +26
 • Гевгелија
  +16°
  X

  Гевгелија +16°

  Време на мерење: 27/04 08:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 76.7 %
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +29
 • Гостивар
  +12°
  X

  Гостивар +12°

  Време на мерење: 27/04 08:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 81.4 %
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +28
 • Д.Хисар
  +15°
  X

  Д.Хисар +15°

  Време на мерење: 27/04 08:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.7 %
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +27
 • Дебар
  +12°
  X

  Дебар +12°

  Време на мерење: 27/04 08:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 81.4 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +24
 • Делчево
  +14°
  X

  Делчево +14°

  Време на мерење: 27/04 08:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 75.2 %
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +26
 • Дојран
  +16°
  X

  Дојран +16°

  Време на мерење: 27/04 08:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 76.7 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +28
 • К.Паланка
  +14°
  X

  К.Паланка +14°

  Време на мерење: 27/04 08:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 75.2 %
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +26
 • Кавадарци
  +15°
  X

  Кавадарци +15°

  Време на мерење: 27/04 08:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.9 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +29
 • Кичево
  +16°
  X

  Кичево +16°

  Време на мерење: 27/04 09:30
  • Температура: +16°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 67.5 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +23
 • Кочани
  +15°
  X

  Кочани +15°

  Време на мерење: 27/04 08:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.9 %
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +30
 • Кратово
  +14°
  X

  Кратово +14°

  Време на мерење: 27/04 08:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 75.2 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
 • Крушево
  +11°
  X

  Крушево +11°

  Време на мерење: 27/04 08:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 70.2 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +23
 • Куманово
  +19°
  X

  Куманово +19°

  Време на мерење: 27/04 09:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 68.2 %
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +29
 • М.Брод
  +16°
  X

  М.Брод +16°

  Време на мерење: 27/04 08:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.1 %
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +27
 • Неготино
  +15°
  X

  Неготино +15°

  Време на мерење: 27/04 08:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.7 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +29
 • Охрид
  +14°
  X

  Охрид +14°

  Време на мерење: 27/04 08:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 70.4 %
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +23
 • Прилеп
  +16°
  X

  Прилеп +16°

  Време на мерење: 27/04 08:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.1 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +25
 • Радовиш
  +15°
  X

  Радовиш +15°

  Време на мерење: 27/04 08:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.9 %
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
 • Ресен
  +16°
  X

  Ресен +16°

  Време на мерење: 27/04 09:30
  • Температура: +16°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 67.5 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +22
 • С.Николе
  +15°
  X

  С.Николе +15°

  Време на мерење: 27/04 08:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.9 %
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +28
 • Скопје
  +19°
  X

  Скопје +19°

  Време на мерење: 27/04 09:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 68.2 %
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +29
 • Струга
  +14°
  X

  Струга +14°

  Време на мерење: 27/04 08:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 70.4 %
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +23
 • Струмица
  +15°
  X

  Струмица +15°

  Време на мерење: 27/04 08:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.7 %
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +27
 • Тетово
  +13°
  X

  Тетово +13°

  Време на мерење: 27/04 08:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 81.4 %
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +28
 • Штип
  +15°
  X

  Штип +15°

  Време на мерење: 27/04 08:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.9 %
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +28