Се вчитува...
 • Берово
  +13°
  X

  Берово +13°

  Време на мерење: 24/03 10:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 40.1 %
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. -6
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. -3
   Макс. +9
 • Битола
  +14°
  X

  Битола +14°

  Време на мерење: 24/03 10:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36.9 %
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +13
 • Валандово
  +15°
  X

  Валандово +15°

  Време на мерење: 24/03 10:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.5 %
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +17
 • Велес
  +20°
  X

  Велес +20°

  Време на мерење: 24/03 12:30
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 26.1 %
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +13
 • Виница
  +16°
  X

  Виница +16°

  Време на мерење: 24/03 10:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.8 %
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +12
 • Гевгелија
  +15°
  X

  Гевгелија +15°

  Време на мерење: 24/03 10:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.5 %
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +20
 • Гостивар
  +11°
  X

  Гостивар +11°

  Време на мерење: 24/03 10:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 65.1 %
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +15
 • Д.Хисар
  +14°
  X

  Д.Хисар +14°

  Време на мерење: 24/03 10:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36.9 %
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +11
 • Дебар
  +11°
  X

  Дебар +11°

  Време на мерење: 24/03 10:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 65.1 %
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +15
 • Делчево
  +15°
  X

  Делчево +15°

  Време на мерење: 24/03 10:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 40.5 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +11
 • Дојран
  +15°
  X

  Дојран +15°

  Време на мерење: 24/03 10:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.5 %
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +17
 • К.Паланка
  +15°
  X

  К.Паланка +15°

  Време на мерење: 24/03 10:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 40.5 %
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +14
 • Кавадарци
  +16°
  X

  Кавадарци +16°

  Време на мерење: 24/03 10:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.8 %
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +18
 • Кичево
  +12°
  X

  Кичево +12°

  Време на мерење: 24/03 12:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 43.6 %
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +10
 • Кочани
  +16°
  X

  Кочани +16°

  Време на мерење: 24/03 10:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.8 %
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +17
 • Кратово
  +15°
  X

  Кратово +15°

  Време на мерење: 24/03 10:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 40.5 %
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +12
 • Крушево
  +12°
  X

  Крушево +12°

  Време на мерење: 24/03 10:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 24.7 %
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +9
 • Куманово
  +20°
  X

  Куманово +20°

  Време на мерење: 24/03 12:30
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 26.1 %
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +18
 • М.Брод
  +15°
  X

  М.Брод +15°

  Време на мерење: 24/03 10:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.4 %
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +14
 • Неготино
  +17°
  X

  Неготино +17°

  Време на мерење: 24/03 10:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.9 %
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +18
 • Охрид
  +11°
  X

  Охрид +11°

  Време на мерење: 24/03 10:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54 %
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +13
 • Прилеп
  +15°
  X

  Прилеп +15°

  Време на мерење: 24/03 10:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.4 %
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +13
 • Радовиш
  +16°
  X

  Радовиш +16°

  Време на мерење: 24/03 10:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.8 %
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +13
 • Ресен
  +12°
  X

  Ресен +12°

  Време на мерење: 24/03 12:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 43.6 %
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +9
 • С.Николе
  +16°
  X

  С.Николе +16°

  Време на мерење: 24/03 10:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.8 %
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +17
 • Скопје
  +20°
  X

  Скопје +20°

  Време на мерење: 24/03 12:30
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 26.1 %
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +18
 • Струга
  +11°
  X

  Струга +11°

  Време на мерење: 24/03 10:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54 %
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +13
 • Струмица
  +17°
  X

  Струмица +17°

  Време на мерење: 24/03 10:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.9 %
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +15
 • Тетово
  +13°
  X

  Тетово +13°

  Време на мерење: 24/03 10:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 47.9 %
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +16
 • Штип
  +16°
  X

  Штип +16°

  Време на мерење: 24/03 10:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.8 %
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +17