X

ТВ Програма

 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:00
  ТОП ШОП
  11:30
  ЦРНА ТАБЛА
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  ЦРНА ТАБЛА
  12:50
  ТОП ШОП
  13:20
  ТРАГИ ОД МИНАТОТО
  14:40
  СВЕДОК НА СУДБИНАТА
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  ПРАКТИЧНА ЖЕНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  ЦРНА ТАБЛА
  21:00
  ВЕСТИ
  21:15
  ТРАГИ ОД МИНАТОТО
  22:30
  СВЕДОК НА СУДБИНАТА
  23:00
  ВЕСТИ
  00:15
  ПОЛИЦИСКА КРВ
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:00
  ТОП ШОП
  11:30
  ЦРНА ТАБЛА
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  ЦРНА ТАБЛА
  12:50
  ТОП ШОП
  13:20
  ТРАГИ ОД МИНАТОТО
  14:40
  СВЕДОК НА СУДБИНАТА
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  ПРАКТИЧНА ЖЕНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  ЦРНА ТАБЛА
  21:00
  ВЕСТИ
  21:15
  ТРАГИ ОД МИНАТОТО
  22:30
  СВЕДОК НА СУДБИНАТА
  23:00
  ВЕСТИ
  00:15
  ПОЛИЦИСКА КРВ
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:00
  ТОП ШОП
  11:30
  ЦРНА ТАБЛА
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  ЦРНА ТАБЛА
  12:50
  ТОП ШОП
  13:20
  КОНЦЕРТ АНСАМБЛ БИЛЈАНА
  14:40
  СВЕДОК НА СУДБИНАТА
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  ПРАКТИЧНА ЖЕНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  ЦРНА ТАБЛА
  21:00
  ВЕСТИ
  21:15
  ТРАГИ ОД МИНАТОТО
  22:30
  СВЕДОК НА СУДБИНАТА
  23:20
  ВЕСТИ
  00:15
  ПОЛИЦИСКА КРВ
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:00
  ТОП ШОП
  11:30
  ЦРНА ТАБЛА
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  ЦРНА ТАБЛА
  12:50
  ТОП ШОП
  13:20
  ТРАГИ ОД МИНАТОТО
  14:40
  СВЕДОК НА СУДБИНАТА
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  ПРАКТИЧНА ЖЕНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  ЦРНА ТАБЛА
  21:00
  ВЕСТИ
  21:15
  ТРАГИ ОД МИНАТОТО
  22:30
  СВЕДОК НА СУДБИНАТА
  23:00
  ВЕСТИ
  00:15
  ПОЛИЦИСКА КРВ
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:00
  ТОП ШОП
  11:30
  ЦРНА ТАБЛА
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  ЦРНА ТАБЛА
  12:50
  ТОП ШОП
  13:20
  ТРАГИ ОД МИНАТОТО
  14:40
  СВЕДОК НА СУДБИНАТА
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  ПРАКТИЧНА ЖЕНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  ЦРНА ТАБЛА
  21:00
  ВЕСТИ
  21:15
  ТРАГИ ОД МИНАТОТО
  22:30
  СВЕДОК НА СУДБИНАТА
  23:00
  ВЕСТИ
  00:15
  ПОЛИЦИСКА КРВ
 • 07:00
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  КАЧАМАК
  12:00
  КИНО МАКЕДОНИЈА
  14:05
  РОМАНТИЧНОТО МААЛО
  15:00
  ТРАГИ ОД МИНАТОТО
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  МЕРАК МЕАНА
  18:00
  ЛИСТА ЗА 300
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  РОМАНТИЧНОТО МААЛО
  21:00
  ВЕСТИ
  21:15
  ТРАГИ ОД МИНАТОТО
  22:40
  ПЕЛИН И МЕД
  00:20
  ТАЈНИОТ ЗАКОН
 • 07:20
  МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
  08:30
  ЗАПЕЈ ЗОРО
  10:00
  КАЧАМАК
  12:00
  РОМАНТИЧНОТО МААЛО
  14:00
  ТРАГИ ОД МИНАТОТО
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  МЕРАК МЕАНА
  18:00
  ЛИСТА ЗА 300
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  РОМАНТИЧНОТО МААЛО
  21:00
  ВЕСТИ
  21:15
  НИКОГАШ НЕ Е ДОЦНА
  23:30
  ПЕЛИН И МЕД
  01:00
  КИНО МАКЕДОНИЈА