X

ТВ Програма

 • 06:15
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:00
  ТОП ШОП
  11:30
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  12:50
  ТОП ШОП
  13:20
  НЕМИРНО ЛЕТО
  14:40
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  НЕМИРНО ЛЕТО
  21:00
  ВЕСТИ
  22:30
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  23:00
  ВЕСТИ
  00:30
  СВЕТОТ НА ДОЈЛ
 • 06:15
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:00
  ТОП ШОП
  11:30
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  12:50
  ТОП ШОП
  13:20
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  14:40
  НЕМИРНО ЛЕТО
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  НЕМИРНО ЛЕТО
  21:00
  ВЕСТИ
  22:30
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  23:00
  ВЕСТИ
  00:30
  СВЕТОТ НА ДОЈЛ
 • 06:10
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:00
  ТОП ШОП
  11:30
  МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  12:50
  ТОП ШОП
  13:20
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  НЕМИРНО ЛЕТО
  21:00
  ВЕСТИ
  22:30
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  23:20
  ВЕСТИ
  00:30
  СВЕТОТ НА ДОЈЛ
 • 06:10
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:00
  ТОП ШОП
  11:30
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  12:50
  ТОП ШОП
  13:20
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  НЕМИРНО ЛЕТО
  21:00
  ВЕСТИ
  22:30
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  23:00
  ВЕСТИ
  00:30
  СВЕТОТ НА ДОЈЛ
 • 06:10
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:00
  ТОП ШОП
  11:30
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  12:50
  ТОП ШОП
  13:20
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  НЕМИРНО ЛЕТО
  21:00
  ВЕСТИ
  21:10
  ДОБРИОТ ДОКТОР
  22:30
  ЦРНО БЕЛА ЉУБОВ
  23:00
  ВЕСТИ
  00:30
  СВЕТОТ НА ДОЈЛ
 • 07:00
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:30
  ПРИНЦЕЗАТА СИСИ
  10:55
  ТОКИНГ ТОМ И ПРИЈАТЕЛИТЕ
  11:10
  ВАЈПАУТ
  12:00
  ФАМИЛИЈА
  13:00
  НЕМИРНО ЛЕТО
  14:00
  ШАМПИОН
  15:00
  ГОСПОДИНОТ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  РОДНИНИ БЕГАЛЦИ
  17:00
  МЕРАК МЕАНА
  18:00
  ЛИСТА ЗА 300
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  НЕМИРНО ЛЕТО
  21:00
  ВЕСТИ
  21:10
  ШАМПИОН
  22:30
  ГОСПОДИНОТ
  23:00
  ВЕСТИ
  00:00
  ТАЈНА ВО НИВНИТЕ ОЧИ
 • 07:00
  МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
  08:05
  ФОЛК ЕСТРАДА
  10:20
  ПРИНЦЕЗАТА СИСИ
  10:45
  ТОКИНГ ТОМ И ПРИЈАТЕЛИТЕ
  11:00
  ВАЈПАУТ
  12:00
  ФАМИЛИЈА
  13:00
  НЕМИРНО ЛЕТО
  14:00
  ШАМПИОН
  15:00
  ГОСПОДИНОТ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  РОДНИНИ БЕГАЛЦИ
  17:00
  МЕРАК МЕАНА
  18:00
  ЛИСТА ЗА 300
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021 - ОТВОРЕНО СТУДИО