X

ТВ Програма

 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  ДИВА ЗЕМЈА
  10:50
  ТОП ШОП
  11:20
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  12:00
  ВЕСТИ
  12:10
  ПРАКТИЧНА ЖЕНА
  13:00
  ТОП ШОП
  13:30
  БЛИЗНАЦИ
  14:30
  СЕСТРИ
  15:30
  ИСТАНБУЛСКАТА НЕВЕСТА
  16:00
  ВЕСТИ
  17:00
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕПШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  БЛИЗНАЦИ
  21:00
  СЕСТРИ
  22:00
  ИСТАНБУЛСКАТА НЕВЕСТА
  23:00
  ДНЕВНИК
  23:40
  ПОЛИЦАЈЦИ ПОЧЕТНИЦИ
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  ДИВА ЗЕМЈА
  10:50
  ТОП ШОП
  11:20
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  12:00
  ВЕСТИ
  12:10
  ПРАКТИЧНА ЖЕНА
  13:00
  ТОП ШОП
  13:30
  БЛИЗНАЦИ
  14:35
  СЕСТРИ
  15:30
  ИСТАНБУЛСКАТА НЕВЕСТА
  16:00
  ВЕСТИ
  17:00
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  БЛИЗНАЦИ
  21:00
  СЕСТРИ
  22:00
  ИСТАНБУЛСКАТА НЕВЕСТА
  23:00
  ДНЕВНИК
  23:35
  ПОЛИЦАЈЦИ ПОЧЕТНИЦИ
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  ДИВА ЗЕМЈА
  10:50
  ТОП ШОП
  11:20
  МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
  12:00
  ВЕСТИ
  12:10
  ПРАКТИЧНА ЖЕНА
  13:00
  ТОП ШОП
  13:30
  БЛИЗНАЦИ
  14:35
  СЕСТРИ
  15:30
  ИСТАНБУЛСКАТА НЕВЕСТА
  16:00
  ВЕСТИ
  17:00
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  БЛИЗНАЦИ
  21:00
  СЕСТРИ
  22:00
  ИСТАНБУЛСКАТА НЕВЕСТА
  23:00
  ДНЕВНИК
  23:40
  ПОЛИЦАЈЦИ ПОЧЕТНИЦИ
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  ДИВА ЗЕМЈА
  10:55
  ТОП ШОП
  11:25
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  12:00
  ВЕСТИ
  12:10
  ПРАКТИЧНА ЖЕНА
  13:00
  ТОП ШОП
  13:30
  БЛИЗНАЦИ
  15:30
  ИСТАНБУЛСКАТА НЕВЕСТА
  16:00
  ВЕСТИ
  17:00
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  БЛИЗНАЦИ
  21:00
  СЕСТРИ
  22:00
  ИСТАНБУЛСКАТА НЕВЕСТА
  23:00
  ДНЕВНИК
  23:40
  ПОЛИЦАЈЦИ ПОЧЕТНИЦИ
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  ДИВА ЗЕМЈА
  11:05
  ТОП ШОП
  11:35
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  12:00
  ВЕСТИ
  12:10
  ПРАКТИЧНА ЖЕНА
  13:00
  ТОП ШОП
  13:30
  БЛИЗНАЦИ
  14:35
  СЕСТРИ
  15:30
  ИСТАНБУЛСКАТА НЕВЕСТА
  16:00
  ВЕСТИ
  17:00
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  БЛИЗНАЦИ
  21:00
  СЕСТРИ
  22:00
  ИСТАНБУЛСКАТА НЕВЕСТА
  23:00
  ДНЕВНИК
  23:40
  ПОЛИЦАЈЦИ ПОЧЕТНИЦИ
 • 07:00
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:30
  44 МАЧИЊА
  10:45
  ГРИЖЛИВИ МЕЧИЊА
  11:10
  ГАРФИЛД
  11:20
  НА ГРАНИЦА
  12:15
  ИГРАН ФИЛМ
  13:55
  ПОЛНА МЕСЕЧИНА
  14:55
  ВАЈПАУТ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  ВАЈПАУТ
  17:00
  МЕРАК МЕАНА
  18:00
  ЛИСТА ЗА 300
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  ДРУГОТО ИМЕ НА ЉУБОВТА
  21:30
  ПОЛНА МЕСЕЧИНА
  23:00
  ДНЕВНИК
  23:30
  ИГРАН ФИЛМ
 • 07:15
  ФОЛК ЕСТРАДА
  10:20
  44 МАЧИЊА
  10:35
  ГРИЖЛИВИ МЕЧИЊА
  11:00
  ГАРФИЛД
  11:15
  НА ГРАНИЦА
  12:15
  ДРУГОТО ИМЕ НА ЉУБОВТА
  12:55
  ПОЛНА МЕСЕЧИНА
  14:30
  АМЕРИКА ИМА ТАЛЕНТ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  ДЕТЕКТОР
  17:00
  МЕРАК МЕАНА
  18:00
  ЛИСТА ЗА 300
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  ДРУГОТО ИМЕ НА ЉУБОВТА
  21:30
  ПОЛНА МЕСЕЧИНА
  23:00
  ДНЕВНИК
  23:30
  ИГРАН ФИЛМ