Македонија
10. јуни 2024 - 12:17

Судскиот Совет усвои нова комуникациска стратегија според препораките на оценската мисија на ЕУ

Судскиот совет усвои документ за подобрување на комуникацијата со судовите.

Комуникациската стратегија е петгодишен проект кој треба да ја зголеми транспарентноста на судските институции, отчетноста и довербата.

Стратегијата е дел од препораките на Оценската мисија која ги анализираше состојбите кои доведоа до пуч во советот и оставки на дел од членовите..