Македонија
7. February 2023 - 16:34

Доктор Кераметин Шар сведочи за организираноста на здравствениот систем и доброволците во Турција