Се вчитува...
 • Берово
  -1°
  X

  Берово -1°

  Време на мерење: 23/01 19:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 58.6 %
  • Вторник
   Мин. -10
   Макс. +1
  • Среда
   Мин. -12
   Макс. -1
  • Четврток
   Мин. -10
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. -7
   Макс. +3
  • Сабота
   Мин. -9
   Макс. +4
  • Недела
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +7
 • Битола
  +1°
  X

  Битола +1°

  Време на мерење: 23/01 19:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 45.8 %
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +7
 • Валандово
  +5°
  X

  Валандово +5°

  Време на мерење: 23/01 19:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. -3
   Макс. +7
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +11
 • Велес
  +3°
  X

  Велес +3°

  Време на мерење: 23/01 20:30
  • Температура: +3°
   Наликува на: -1°
   Ветер: 19 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 62.8 %
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +8
 • Виница
  +2°
  X

  Виница +2°

  Време на мерење: 23/01 19:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: -4°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 60 %
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +11
 • Гевгелија
  +5°
  X

  Гевгелија +5°

  Време на мерење: 23/01 19:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +14
 • Гостивар
  +1°
  X

  Гостивар +1°

  Време на мерење: 23/01 19:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: -2°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 61.9 %
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +15
 • Д.Хисар
  +1°
  X

  Д.Хисар +1°

  Време на мерење: 23/01 19:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 45.8 %
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +7
 • Дебар
  +1°
  X

  Дебар +1°

  Време на мерење: 23/01 19:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: -2°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 61.9 %
  • Вторник
   Мин. -7
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -7
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. -3
   Макс. +6
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +10
 • Делчево
  -1°
  X

  Делчево -1°

  Време на мерење: 23/01 19:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -5°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 86.8 %
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Среда
   Мин. -8
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. -3
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +10
 • Дојран
  +5°
  X

  Дојран +5°

  Време на мерење: 23/01 19:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +12
 • К.Паланка
  -1°
  X

  К.Паланка -1°

  Време на мерење: 23/01 19:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -5°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 86.8 %
  • Вторник
   Мин. -7
   Макс. +2
  • Среда
   Мин. -9
   Макс. 0
  • Четврток
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Петок
   Мин. -6
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +11
 • Кавадарци
  +2°
  X

  Кавадарци +2°

  Време на мерење: 23/01 19:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: -4°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 60 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +9
 • Кичево
  +2°
  X

  Кичево +2°

  Време на мерење: 23/01 19:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.4 %
  • Вторник
   Мин. -7
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. -7
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. -4
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. -4
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. -4
   Макс. +12
 • Кочани
  +2°
  X

  Кочани +2°

  Време на мерење: 23/01 19:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: -4°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 60 %
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +14
 • Кратово
  -1°
  X

  Кратово -1°

  Време на мерење: 23/01 19:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -5°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 86.8 %
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +3
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Недела
   Мин. -4
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +8
 • Крушево
  -4°
  X

  Крушево -4°

  Време на мерење: 23/01 19:00
  • Температура: -4°
   Наликува на: -4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 70.8 %
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. +4
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +9
 • Куманово
  +3°
  X

  Куманово +3°

  Време на мерење: 23/01 20:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: -1°
   Ветер: 17 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 62.8 %
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +9
 • М.Брод
  +0°
  X

  М.Брод +0°

  Време на мерење: 23/01 19:00
  • Температура: +0°
   Наликува на:
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 76.9 %
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +14
 • Неготино
  +4°
  X

  Неготино +4°

  Време на мерење: 23/01 19:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 42.7 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +10
 • Охрид
  +4°
  X

  Охрид +4°

  Време на мерење: 23/01 16:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 38.2 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +9
 • Прилеп
  +0°
  X

  Прилеп +0°

  Време на мерење: 23/01 19:00
  • Температура: +0°
   Наликува на:
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 76.9 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +1
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +7
 • Радовиш
  +2°
  X

  Радовиш +2°

  Време на мерење: 23/01 19:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: -4°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 60 %
  • Вторник
   Мин. -6
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. -3
   Макс. +7
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +9
 • Ресен
  +2°
  X

  Ресен +2°

  Време на мерење: 23/01 19:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.4 %
  • Вторник
   Мин. -7
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. -3
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +10
 • С.Николе
  +2°
  X

  С.Николе +2°

  Време на мерење: 23/01 19:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: -4°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 60 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +3
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +7
 • Скопје
  +3°
  X

  Скопје +3°

  Време на мерење: 23/01 20:30
  • Температура: +3°
   Наликува на: -1°
   Ветер: 19 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 62.8 %
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +9
 • Струга
  +4°
  X

  Струга +4°

  Време на мерење: 23/01 16:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 38.2 %
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -4
   Макс. +3
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +9
 • Струмица
  +4°
  X

  Струмица +4°

  Време на мерење: 23/01 19:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 42.7 %
  • Вторник
   Мин. -7
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -6
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +10
 • Тетово
  +1°
  X

  Тетово +1°

  Време на мерење: 23/01 19:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 59.8 %
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +14
 • Штип
  +2°
  X

  Штип +2°

  Време на мерење: 23/01 19:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: -4°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 60 %
  • Вторник
   Мин. -5
   Макс. +4
  • Среда
   Мин. -5
   Макс. +3
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Недела
   Мин. -3
   Макс. +7
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +9