Се вчитува...
 • Берово
  +18°
  X

  Берово +18°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +16°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 43 %
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +19
 • Битола
  +19°
  X

  Битола +19°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 51 %
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +21
 • Валандово
  +16°
  X

  Валандово +16°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85.7 %
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +25
 • Велес
  +12°
  X

  Велес +12°

  Време на мерење: 30/04 16:30
  • Температура: +12°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 15 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 76.5 %
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +22
 • Виница
  +15°
  X

  Виница +15°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 25 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.2 %
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +20
 • Гевгелија
  +16°
  X

  Гевгелија +16°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85.7 %
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +26
 • Гостивар
  +11°
  X

  Гостивар +11°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 89.9 %
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +23
 • Д.Хисар
  +19°
  X

  Д.Хисар +19°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 51 %
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +21
 • Дебар
  +11°
  X

  Дебар +11°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 89.9 %
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +19
 • Делчево
  +10°
  X

  Делчево +10°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 2 km
   Влажност: 96.7 %
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +20
 • Дојран
  +16°
  X

  Дојран +16°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85.7 %
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +26
 • К.Паланка
  +10°
  X

  К.Паланка +10°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 2 km
   Влажност: 96.7 %
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +20
 • Кавадарци
  +15°
  X

  Кавадарци +15°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 25 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.2 %
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +24
 • Кичево
  +18°
  X

  Кичево +18°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 20 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 55.6 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +19
 • Кочани
  +15°
  X

  Кочани +15°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 25 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.2 %
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +25
 • Кратово
  +10°
  X

  Кратово +10°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 2 km
   Влажност: 96.7 %
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +19
 • Крушево
  +13°
  X

  Крушево +13°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 76.2 %
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +19
 • Куманово
  +12°
  X

  Куманово +12°

  Време на мерење: 30/04 16:30
  • Температура: +12°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 15 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 76.5 %
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +22
 • М.Брод
  +17°
  X

  М.Брод +17°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 63.4 %
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +23
 • Неготино
  +17°
  X

  Неготино +17°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +16°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.3 %
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +25
 • Охрид
  +18°
  X

  Охрид +18°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53.8 %
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +19
 • Прилеп
  +17°
  X

  Прилеп +17°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 63.4 %
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +20
 • Радовиш
  +15°
  X

  Радовиш +15°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 25 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.2 %
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +21
 • Ресен
  +15°
  X

  Ресен +15°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 65.1 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +18
 • С.Николе
  +15°
  X

  С.Николе +15°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 25 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.2 %
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +22
 • Скопје
  +12°
  X

  Скопје +12°

  Време на мерење: 30/04 16:30
  • Температура: +12°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 15 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 76.5 %
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +22
 • Струга
  +18°
  X

  Струга +18°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53.8 %
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +19
 • Струмица
  +17°
  X

  Струмица +17°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +16°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.3 %
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +23
 • Тетово
  +10°
  X

  Тетово +10°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +7°
   Ветер: 15 km/h
   Видливост: 6 km
   Влажност: 85 %
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +23
 • Штип
  +15°
  X

  Штип +15°

  Време на мерење: 30/04 14:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 25 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.2 %
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +23