Се вчитува...
 • Берово
  +19°
  X

  Берово +19°

  Време на мерење: 24/07 08:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85.4 %
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +29
 • Битола
  +22°
  X

  Битола +22°

  Време на мерење: 24/07 08:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62.8 %
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +31
 • Валандово
  +24°
  X

  Валандово +24°

  Време на мерење: 24/07 08:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.3 %
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +34
 • Велес
  +25°
  X

  Велес +25°

  Време на мерење: 24/07 08:30
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 53.8 %
  • Понеделник
   Мин. +22
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +32
 • Виница
  +25°
  X

  Виница +25°

  Време на мерење: 24/07 08:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.5 %
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +33
 • Гевгелија
  +24°
  X

  Гевгелија +24°

  Време на мерење: 24/07 08:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.3 %
  • Понеделник
   Мин. +23
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +22
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +21
   Макс. +35
 • Гостивар
  +20°
  X

  Гостивар +20°

  Време на мерење: 24/07 08:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 87.2 %
  • Понеделник
   Мин. +23
   Макс. +39
  • Вторник
   Мин. +23
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +21
   Макс. +35
 • Д.Хисар
  +22°
  X

  Д.Хисар +22°

  Време на мерење: 24/07 08:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62.8 %
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +31
 • Дебар
  +20°
  X

  Дебар +20°

  Време на мерење: 24/07 08:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 87.2 %
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +30
 • Делчево
  +22°
  X

  Делчево +22°

  Време на мерење: 24/07 08:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 66.2 %
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +31
 • Дојран
  +24°
  X

  Дојран +24°

  Време на мерење: 24/07 08:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +26°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.3 %
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +20
   Макс. +34
 • К.Паланка
  +22°
  X

  К.Паланка +22°

  Време на мерење: 24/07 08:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 66.2 %
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +32
 • Кавадарци
  +25°
  X

  Кавадарци +25°

  Време на мерење: 24/07 08:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.5 %
  • Понеделник
   Мин. +22
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +36
 • Кичево
  +24°
  X

  Кичево +24°

  Време на мерење: 24/07 08:30
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 53.6 %
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +29
 • Кочани
  +25°
  X

  Кочани +25°

  Време на мерење: 24/07 08:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.5 %
  • Понеделник
   Мин. +26
   Макс. +38
  • Вторник
   Мин. +25
   Макс. +37
  • Среда
   Мин. +22
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Недела
   Мин. +22
   Макс. +37
 • Кратово
  +22°
  X

  Кратово +22°

  Време на мерење: 24/07 08:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 66.2 %
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +30
 • Крушево
  +20°
  X

  Крушево +20°

  Време на мерење: 24/07 08:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 59.1 %
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +30
 • Куманово
  +25°
  X

  Куманово +25°

  Време на мерење: 24/07 08:30
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 53.8 %
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +32
 • М.Брод
  +23°
  X

  М.Брод +23°

  Време на мерење: 24/07 08:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61.1 %
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +37
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +33
 • Неготино
  +26°
  X

  Неготино +26°

  Време на мерење: 24/07 08:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +27°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 58.3 %
  • Понеделник
   Мин. +22
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +36
 • Охрид
  +22°
  X

  Охрид +22°

  Време на мерење: 24/07 08:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62.4 %
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Прилеп
  +23°
  X

  Прилеп +23°

  Време на мерење: 24/07 08:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61.1 %
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +30
 • Радовиш
  +25°
  X

  Радовиш +25°

  Време на мерење: 24/07 08:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.5 %
  • Понеделник
   Мин. +22
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +32
 • Ресен
  +24°
  X

  Ресен +24°

  Време на мерење: 24/07 08:30
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 53.6 %
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +28
 • С.Николе
  +25°
  X

  С.Николе +25°

  Време на мерење: 24/07 08:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.5 %
  • Понеделник
   Мин. +22
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +23
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +32
 • Скопје
  +25°
  X

  Скопје +25°

  Време на мерење: 24/07 08:30
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 53.8 %
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +33
 • Струга
  +22°
  X

  Струга +22°

  Време на мерење: 24/07 08:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62.4 %
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +29
 • Струмица
  +26°
  X

  Струмица +26°

  Време на мерење: 24/07 08:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +27°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 58.3 %
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +33
 • Тетово
  +21°
  X

  Тетово +21°

  Време на мерење: 24/07 08:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 75.1 %
  • Понеделник
   Мин. +25
   Макс. +39
  • Вторник
   Мин. +24
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +22
   Макс. +36
 • Штип
  +25°
  X

  Штип +25°

  Време на мерење: 24/07 08:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +25°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.5 %
  • Понеделник
   Мин. +22
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +23
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +34