Се вчитува...
 • Берово
  +8°
  X

  Берово +8°

  Време на мерење: 22/11 16:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 46.9 %
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. -3
   Макс. +7
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +6
 • Битола
  +10°
  X

  Битола +10°

  Време на мерење: 22/11 16:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36.3 %
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +8
 • Валандово
  +14°
  X

  Валандово +14°

  Време на мерење: 22/11 16:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 26.2 %
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +9
 • Велес
  +8°
  X

  Велес +8°

  Време на мерење: 22/11 16:30
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 61.2 %
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +7
 • Виница
  +11°
  X

  Виница +11°

  Време на мерење: 22/11 16:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.4 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +6
 • Гевгелија
  +14°
  X

  Гевгелија +14°

  Време на мерење: 22/11 16:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 26.2 %
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +13
 • Гостивар
  +9°
  X

  Гостивар +9°

  Време на мерење: 22/11 13:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 67.4 %
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +11
 • Д.Хисар
  +10°
  X

  Д.Хисар +10°

  Време на мерење: 22/11 16:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36.3 %
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +8
 • Дебар
  +9°
  X

  Дебар +9°

  Време на мерење: 22/11 13:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 67.4 %
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +5
 • Делчево
  +9°
  X

  Делчево +9°

  Време на мерење: 22/11 16:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +7°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +6
 • Дојран
  +14°
  X

  Дојран +14°

  Време на мерење: 22/11 16:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 26.2 %
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +10
 • К.Паланка
  +9°
  X

  К.Паланка +9°

  Време на мерење: 22/11 16:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +7°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61 %
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +7
 • Кавадарци
  +11°
  X

  Кавадарци +11°

  Време на мерење: 22/11 16:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.4 %
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +8
 • Кичево
  +8°
  X

  Кичево +8°

  Време на мерење: 22/11 16:30
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 57 %
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +7
 • Кочани
  +11°
  X

  Кочани +11°

  Време на мерење: 22/11 16:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.4 %
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +10
 • Кратово
  +9°
  X

  Кратово +9°

  Време на мерење: 22/11 16:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +7°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +5
 • Крушево
  +5°
  X

  Крушево +5°

  Време на мерење: 22/11 16:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 48.8 %
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +6
 • Куманово
  +8°
  X

  Куманово +8°

  Време на мерење: 22/11 16:30
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 61.2 %
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +6
 • М.Брод
  +10°
  X

  М.Брод +10°

  Време на мерење: 22/11 16:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 46.3 %
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +10
 • Неготино
  +10°
  X

  Неготино +10°

  Време на мерење: 22/11 16:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 60.9 %
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +8
 • Охрид
  +10°
  X

  Охрид +10°

  Време на мерење: 22/11 16:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 52.3 %
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +7
 • Прилеп
  +10°
  X

  Прилеп +10°

  Време на мерење: 22/11 16:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 46.3 %
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +7
 • Радовиш
  +11°
  X

  Радовиш +11°

  Време на мерење: 22/11 16:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.4 %
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +7
 • Ресен
  +8°
  X

  Ресен +8°

  Време на мерење: 22/11 16:30
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 57 %
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +5
 • С.Николе
  +11°
  X

  С.Николе +11°

  Време на мерење: 22/11 16:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.4 %
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +6
 • Скопје
  +8°
  X

  Скопје +8°

  Време на мерење: 22/11 16:30
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 61.2 %
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +6
 • Струга
  +10°
  X

  Струга +10°

  Време на мерење: 22/11 16:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 52.3 %
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +7
 • Струмица
  +10°
  X

  Струмица +10°

  Време на мерење: 22/11 16:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 60.9 %
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +8
 • Тетово
  +10°
  X

  Тетово +10°

  Време на мерење: 22/11 13:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 15 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 57 %
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +11
 • Штип
  +11°
  X

  Штип +11°

  Време на мерење: 22/11 16:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.4 %
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +7