Се вчитува...
 • Берово
  +10°
  X

  Берово +10°

  Време на мерење: 17/08 05:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 96.7 %
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +24
 • Битола
  +17°
  X

  Битола +17°

  Време на мерење: 17/08 05:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 86.3 %
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +26
 • Валандово
  +28°
  X

  Валандово +28°

  Време на мерење: 16/08 20:00
  • Температура: +28°
   Наликува на: +28°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.6 %
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +36
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +30
 • Велес
  +18°
  X

  Велес +18°

  Време на мерење: 17/08 06:30
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 82.6 %
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +27
 • Виница
  +20°
  X

  Виница +20°

  Време на мерење: 17/08 05:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 66.1 %
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +28
 • Гевгелија
  +28°
  X

  Гевгелија +28°

  Време на мерење: 16/08 20:00
  • Температура: +28°
   Наликува на: +28°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.6 %
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +36
  • Сабота
   Мин. +23
   Макс. +37
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +32
 • Гостивар
  +21°
  X

  Гостивар +21°

  Време на мерење: 17/08 05:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 78.3 %
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +33
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +36
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +29
 • Д.Хисар
  +17°
  X

  Д.Хисар +17°

  Време на мерење: 17/08 05:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 86.3 %
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +26
 • Дебар
  +21°
  X

  Дебар +21°

  Време на мерење: 17/08 05:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 78.3 %
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +25
 • Делчево
  +15°
  X

  Делчево +15°

  Време на мерење: 17/08 05:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 88.9 %
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +27
 • Дојран
  +28°
  X

  Дојран +28°

  Време на мерење: 16/08 20:00
  • Температура: +28°
   Наликува на: +28°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.6 %
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +35
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +30
 • К.Паланка
  +15°
  X

  К.Паланка +15°

  Време на мерење: 17/08 05:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 88.9 %
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +28
 • Кавадарци
  +20°
  X

  Кавадарци +20°

  Време на мерење: 17/08 05:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 66.1 %
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +37
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +37
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +37
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +36
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +30
 • Кичево
  +17°
  X

  Кичево +17°

  Време на мерење: 17/08 06:30
  • Температура: +17°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 72.4 %
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +24
 • Кочани
  +20°
  X

  Кочани +20°

  Време на мерење: 17/08 05:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 66.1 %
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +35
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +37
  • Сабота
   Мин. +23
   Макс. +39
  • Недела
   Мин. +20
   Макс. +38
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +32
 • Кратово
  +15°
  X

  Кратово +15°

  Време на мерење: 17/08 05:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 88.9 %
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +25
 • Крушево
  +21°
  X

  Крушево +21°

  Време на мерење: 16/08 20:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 33.3 %
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +25
 • Куманово
  +18°
  X

  Куманово +18°

  Време на мерење: 17/08 06:30
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 82.6 %
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +35
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +29
 • М.Брод
  +21°
  X

  М.Брод +21°

  Време на мерење: 17/08 05:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.3 %
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +35
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +28
 • Неготино
  +21°
  X

  Неготино +21°

  Време на мерење: 17/08 05:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 63.9 %
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +37
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +38
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +37
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +36
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +31
 • Охрид
  +18°
  X

  Охрид +18°

  Време на мерење: 17/08 05:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +16°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 65.7 %
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +25
 • Прилеп
  +21°
  X

  Прилеп +21°

  Време на мерење: 17/08 05:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.3 %
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +26
 • Радовиш
  +20°
  X

  Радовиш +20°

  Време на мерење: 17/08 05:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 66.1 %
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +27
 • Ресен
  +17°
  X

  Ресен +17°

  Време на мерење: 17/08 06:30
  • Температура: +17°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 72.4 %
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +24
 • С.Николе
  +20°
  X

  С.Николе +20°

  Време на мерење: 17/08 05:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 66.1 %
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +36
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +28
 • Скопје
  +18°
  X

  Скопје +18°

  Време на мерење: 17/08 06:30
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 82.6 %
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
 • Струга
  +18°
  X

  Струга +18°

  Време на мерење: 17/08 05:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +16°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 65.7 %
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +25
 • Струмица
  +21°
  X

  Струмица +21°

  Време на мерење: 17/08 05:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 63.9 %
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +35
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +29
 • Тетово
  +21°
  X

  Тетово +21°

  Време на мерење: 17/08 05:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 66.9 %
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +35
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +36
  • Сабота
   Мин. +24
   Макс. +37
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +30
 • Штип
  +20°
  X

  Штип +20°

  Време на мерење: 17/08 05:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 66.1 %
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +36
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +29