Се вчитува...
 • Берово
  +17°
  X

  Берово +17°

  Време на мерење: 24/05 14:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 64.7 %
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +22
 • Битола
  +21°
  X

  Битола +21°

  Време на мерење: 24/05 14:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.3 %
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +24
 • Валандово
  +19°
  X

  Валандово +19°

  Време на мерење: 24/05 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 95.1 %
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +28
 • Велес
  +24°
  X

  Велес +24°

  Време на мерење: 24/05 15:30
  • Температура: +24°
   Наликува на: +23°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 41.1 %
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
 • Виница
  +19°
  X

  Виница +19°

  Време на мерење: 24/05 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 56.7 %
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +27
 • Гевгелија
  +19°
  X

  Гевгелија +19°

  Време на мерење: 24/05 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 95.1 %
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +28
 • Гостивар
  +20°
  X

  Гостивар +20°

  Време на мерење: 24/05 14:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 59.9 %
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +29
 • Д.Хисар
  +21°
  X

  Д.Хисар +21°

  Време на мерење: 24/05 14:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.3 %
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +24
 • Дебар
  +20°
  X

  Дебар +20°

  Време на мерење: 24/05 14:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 59.9 %
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +22
 • Делчево
  +18°
  X

  Делчево +18°

  Време на мерење: 24/05 14:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 66.2 %
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +26
 • Дојран
  +19°
  X

  Дојран +19°

  Време на мерење: 24/05 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 95.1 %
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +28
 • К.Паланка
  +18°
  X

  К.Паланка +18°

  Време на мерење: 24/05 14:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 66.2 %
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +25
 • Кавадарци
  +19°
  X

  Кавадарци +19°

  Време на мерење: 24/05 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 56.7 %
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +28
 • Кичево
  +18°
  X

  Кичево +18°

  Време на мерење: 24/05 15:30
  • Температура: +18°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 55.6 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +24
 • Кочани
  +19°
  X

  Кочани +19°

  Време на мерење: 24/05 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 56.7 %
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +31
 • Кратово
  +18°
  X

  Кратово +18°

  Време на мерење: 24/05 14:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 66.2 %
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +25
 • Крушево
  +15°
  X

  Крушево +15°

  Време на мерење: 24/05 14:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 51.8 %
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +25
 • Куманово
  +24°
  X

  Куманово +24°

  Време на мерење: 24/05 15:30
  • Температура: +24°
   Наликува на: +23°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 41.1 %
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +25
 • М.Брод
  +21°
  X

  М.Брод +21°

  Време на мерење: 24/05 14:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 52.5 %
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +29
 • Неготино
  +23°
  X

  Неготино +23°

  Време на мерење: 24/05 14:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +23°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 58.5 %
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +28
 • Охрид
  +19°
  X

  Охрид +19°

  Време на мерење: 24/05 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 58.5 %
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +22
 • Прилеп
  +21°
  X

  Прилеп +21°

  Време на мерење: 24/05 14:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 52.5 %
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +23
 • Радовиш
  +19°
  X

  Радовиш +19°

  Време на мерење: 24/05 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 56.7 %
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +27
 • Ресен
  +18°
  X

  Ресен +18°

  Време на мерење: 24/05 15:30
  • Температура: +18°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 55.6 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +22
 • С.Николе
  +19°
  X

  С.Николе +19°

  Време на мерење: 24/05 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 56.7 %
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +26
 • Скопје
  +24°
  X

  Скопје +24°

  Време на мерење: 24/05 15:30
  • Температура: +24°
   Наликува на: +23°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 41.1 %
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
 • Струга
  +19°
  X

  Струга +19°

  Време на мерење: 24/05 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 58.5 %
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +22
 • Струмица
  +23°
  X

  Струмица +23°

  Време на мерење: 24/05 14:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +23°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 58.5 %
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +28
 • Тетово
  +23°
  X

  Тетово +23°

  Време на мерење: 24/05 14:00
  • Температура: +23°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 48.8 %
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +30
 • Штип
  +19°
  X

  Штип +19°

  Време на мерење: 24/05 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 22 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 56.7 %
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +26