Се вчитува...
 • Берово
  +15°
  X

  Берово +15°

  Време на мерење: 27/02 13:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 42.3 %
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +14
 • Битола
  +15°
  X

  Битола +15°

  Време на мерење: 27/02 13:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 58.8 %
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +13
 • Валандово
  +18°
  X

  Валандово +18°

  Време на мерење: 27/02 13:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.4 %
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +16
 • Велес
  +18°
  X

  Велес +18°

  Време на мерење: 27/02 14:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +16°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 45.3 %
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +17
 • Виница
  +15°
  X

  Виница +15°

  Време на мерење: 27/02 13:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.2 %
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +16
 • Гевгелија
  +18°
  X

  Гевгелија +18°

  Време на мерење: 27/02 13:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.4 %
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +17
 • Гостивар
  +13°
  X

  Гостивар +13°

  Време на мерење: 27/02 13:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 69.8 %
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +18
 • Д.Хисар
  +15°
  X

  Д.Хисар +15°

  Време на мерење: 27/02 13:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 58.8 %
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +13
 • Дебар
  +13°
  X

  Дебар +13°

  Време на мерење: 27/02 13:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 69.8 %
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +11
 • Делчево
  +15°
  X

  Делчево +15°

  Време на мерење: 27/02 13:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 48.6 %
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +16
 • Дојран
  +18°
  X

  Дојран +18°

  Време на мерење: 27/02 13:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.4 %
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +18
 • К.Паланка
  +15°
  X

  К.Паланка +15°

  Време на мерење: 27/02 13:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 48.6 %
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +16
 • Кавадарци
  +15°
  X

  Кавадарци +15°

  Време на мерење: 27/02 13:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.2 %
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +18
 • Кичево
  +12°
  X

  Кичево +12°

  Време на мерење: 27/02 14:30
  • Температура: +12°
   Наликува на: +10°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 66.7 %
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +13
 • Кочани
  +15°
  X

  Кочани +15°

  Време на мерење: 27/02 13:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.2 %
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +20
 • Кратово
  +15°
  X

  Кратово +15°

  Време на мерење: 27/02 13:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 48.6 %
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +15
 • Крушево
  +11°
  X

  Крушево +11°

  Време на мерење: 27/02 13:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +7°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 43.2 %
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +14
 • Куманово
  +18°
  X

  Куманово +18°

  Време на мерење: 27/02 14:30
  • Температура: +18°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 42.3 %
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +17
 • М.Брод
  +13°
  X

  М.Брод +13°

  Време на мерење: 27/02 13:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 69.3 %
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +17
 • Неготино
  +17°
  X

  Неготино +17°

  Време на мерење: 27/02 13:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +16°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 50 %
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +18
 • Охрид
  +12°
  X

  Охрид +12°

  Време на мерење: 27/02 13:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68 %
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +11
 • Прилеп
  +13°
  X

  Прилеп +13°

  Време на мерење: 27/02 13:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 69.3 %
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +14
 • Радовиш
  +15°
  X

  Радовиш +15°

  Време на мерење: 27/02 13:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.2 %
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +15
 • Ресен
  +12°
  X

  Ресен +12°

  Време на мерење: 27/02 14:30
  • Температура: +12°
   Наликува на: +10°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 66.7 %
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +12
 • С.Николе
  +15°
  X

  С.Николе +15°

  Време на мерење: 27/02 13:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.2 %
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +16
 • Скопје
  +18°
  X

  Скопје +18°

  Време на мерење: 27/02 14:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +16°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 45.3 %
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +18
 • Струга
  +12°
  X

  Струга +12°

  Време на мерење: 27/02 13:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68 %
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +11
 • Струмица
  +17°
  X

  Струмица +17°

  Време на мерење: 27/02 13:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +16°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 50 %
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +16
 • Тетово
  +14°
  X

  Тетово +14°

  Време на мерење: 27/02 13:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 8 km
   Влажност: 58.9 %
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +19
 • Штип
  +15°
  X

  Штип +15°

  Време на мерење: 27/02 13:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 57.2 %
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +18