Се вчитува...
 • Берово
  +30°
  X

  Берово +30°

  Време на мерење: 23/06 17:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +27°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 29.8 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +32
 • Битола
  +33°
  X

  Битола +33°

  Време на мерење: 23/06 17:00
  • Температура: +33°
   Наликува на: +28°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 19.7 %
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +36
 • Валандово
  +38°
  X

  Валандово +38°

  Време на мерење: 23/06 17:00
  • Температура: +38°
   Наликува на: +33°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 22.6 %
  • Петок
   Мин. +24
   Макс. +36
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +37
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +37
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +37
 • Велес
  +32°
  X

  Велес +32°

  Време на мерење: 23/06 19:30
  • Температура: +32°
   Наликува на: +30°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 38.2 %
  • Петок
   Мин. +23
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +21
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +22
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +22
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +22
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +35
 • Виница
  +35°
  X

  Виница +35°

  Време на мерење: 23/06 17:00
  • Температура: +35°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 25.1 %
  • Петок
   Мин. +23
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +35
 • Гевгелија
  +38°
  X

  Гевгелија +38°

  Време на мерење: 23/06 17:00
  • Температура: +38°
   Наликува на: +33°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 22.6 %
  • Петок
   Мин. +24
   Макс. +37
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +37
  • Недела
   Мин. +21
   Макс. +38
  • Понеделник
   Мин. +22
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +22
   Макс. +36
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +37
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +40
 • Гостивар
  +31°
  X

  Гостивар +31°

  Време на мерење: 23/06 17:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +27°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 25 %
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +35
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +22
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +37
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +35
 • Д.Хисар
  +33°
  X

  Д.Хисар +33°

  Време на мерење: 23/06 17:00
  • Температура: +33°
   Наликува на: +28°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 19.7 %
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +36
 • Дебар
  +31°
  X

  Дебар +31°

  Време на мерење: 23/06 17:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +27°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 25 %
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +32
 • Делчево
  +30°
  X

  Делчево +30°

  Време на мерење: 23/06 17:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +28°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36.3 %
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +34
 • Дојран
  +38°
  X

  Дојран +38°

  Време на мерење: 23/06 17:00
  • Температура: +38°
   Наликува на: +33°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 22.6 %
  • Петок
   Мин. +24
   Макс. +36
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +36
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Понеделник
   Мин. +22
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +36
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +37
 • К.Паланка
  +30°
  X

  К.Паланка +30°

  Време на мерење: 23/06 17:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +28°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36.3 %
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +36
 • Кавадарци
  +35°
  X

  Кавадарци +35°

  Време на мерење: 23/06 17:00
  • Температура: +35°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 25.1 %
  • Петок
   Мин. +24
   Макс. +37
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +38
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +36
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +38
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +40
 • Кичево
  +26°
  X

  Кичево +26°

  Време на мерење: 23/06 19:30
  • Температура: +26°
   Наликува на: +25°
   Ветер: 6 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 50.7 %
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +30
 • Кочани
  +35°
  X

  Кочани +35°

  Време на мерење: 23/06 17:00
  • Температура: +35°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 25.1 %
  • Петок
   Мин. +27
   Макс. +38
  • Сабота
   Мин. +24
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +22
   Макс. +38
  • Понеделник
   Мин. +23
   Макс. +37
  • Вторник
   Мин. +24
   Макс. +36
  • Среда
   Мин. +24
   Макс. +39
  • Четврток
   Мин. +24
   Макс. +39
 • Кратово
  +30°
  X

  Кратово +30°

  Време на мерење: 23/06 17:00
  • Температура: +30°
   Наликува на: +28°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36.3 %
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +34
 • Крушево
  +25°
  X

  Крушево +25°

  Време на мерење: 23/06 17:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 23.3 %
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +31
 • Куманово
  +33°
  X

  Куманово +33°

  Време на мерење: 23/06 19:00
  • Температура: +33°
   Наликува на: +31°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 36.1 %
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +36
 • М.Брод
  +31°
  X

  М.Брод +31°

  Време на мерење: 23/06 17:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +28°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 30.7 %
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +36
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +35
 • Неготино
  +37°
  X

  Неготино +37°

  Време на мерење: 23/06 17:00
  • Температура: +37°
   Наликува на: +33°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 26 %
  • Петок
   Мин. +25
   Макс. +37
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +38
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +36
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +38
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +40
 • Охрид
  +28°
  X

  Охрид +28°

  Време на мерење: 23/06 17:00
  • Температура: +28°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.5 %
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +33
 • Прилеп
  +31°
  X

  Прилеп +31°

  Време на мерење: 23/06 17:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +28°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 30.7 %
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +34
 • Радовиш
  +35°
  X

  Радовиш +35°

  Време на мерење: 23/06 17:00
  • Температура: +35°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 25.1 %
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +35
 • Ресен
  +29°
  X

  Ресен +29°

  Време на мерење: 23/06 19:00
  • Температура: +29°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 28.6 %
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +29
 • С.Николе
  +35°
  X

  С.Николе +35°

  Време на мерење: 23/06 17:00
  • Температура: +35°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 25.1 %
  • Петок
   Мин. +25
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +22
   Макс. +36
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +35
 • Скопје
  +32°
  X

  Скопје +32°

  Време на мерење: 23/06 19:30
  • Температура: +32°
   Наликува на: +30°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 38.2 %
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +37
 • Струга
  +28°
  X

  Струга +28°

  Време на мерење: 23/06 17:00
  • Температура: +28°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.5 %
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +33
 • Струмица
  +37°
  X

  Струмица +37°

  Време на мерење: 23/06 17:00
  • Температура: +37°
   Наликува на: +33°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 26 %
  • Петок
   Мин. +24
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +36
 • Тетово
  +34°
  X

  Тетово +34°

  Време на мерење: 23/06 17:00
  • Температура: +34°
   Наликува на: +30°
   Ветер: 15 km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 29.2 %
  • Петок
   Мин. +25
   Макс. +36
  • Сабота
   Мин. +24
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +23
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +24
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +23
   Макс. +36
  • Среда
   Мин. +24
   Макс. +38
  • Четврток
   Мин. +23
   Макс. +37
 • Штип
  +35°
  X

  Штип +35°

  Време на мерење: 23/06 17:00
  • Температура: +35°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 25.1 %
  • Петок
   Мин. +25
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +22
   Макс. +36
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +38