Се вчитува...
 • Берово
  +4°
  X

  Берово +4°

  Време на мерење: 26/03 08:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 95.9 %
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. -2
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. -4
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +18
 • Битола
  +8°
  X

  Битола +8°

  Време на мерење: 26/03 08:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 87.8 %
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +20
 • Валандово
  +8°
  X

  Валандово +8°

  Време на мерење: 26/03 08:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 98 %
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +18
 • Велес
  +12°
  X

  Велес +12°

  Време на мерење: 26/03 09:30
  • Температура: +12°
   Наликува на: +10°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 66.7 %
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +20
 • Виница
  +8°
  X

  Виница +8°

  Време на мерење: 26/03 08:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +6°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.4 %
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +19
 • Гевгелија
  +8°
  X

  Гевгелија +8°

  Време на мерење: 26/03 08:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 98 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +20
 • Гостивар
  +8°
  X

  Гостивар +8°

  Време на мерење: 26/03 08:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 78 %
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +24
 • Д.Хисар
  +8°
  X

  Д.Хисар +8°

  Време на мерење: 26/03 08:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 87.8 %
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +20
 • Дебар
  +8°
  X

  Дебар +8°

  Време на мерење: 26/03 08:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 78 %
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +19
 • Делчево
  +6°
  X

  Делчево +6°

  Време на мерење: 26/03 08:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 84.6 %
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +20
 • Дојран
  +8°
  X

  Дојран +8°

  Време на мерење: 26/03 08:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 98 %
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +18
 • К.Паланка
  +6°
  X

  К.Паланка +6°

  Време на мерење: 26/03 08:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 84.6 %
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +19
 • Кавадарци
  +8°
  X

  Кавадарци +8°

  Време на мерење: 26/03 08:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +6°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.4 %
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +21
 • Кичево
  +11°
  X

  Кичево +11°

  Време на мерење: 26/03 09:30
  • Температура: +11°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 9 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 71.2 %
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +19
 • Кочани
  +8°
  X

  Кочани +8°

  Време на мерење: 26/03 08:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +6°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.4 %
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +23
 • Кратово
  +6°
  X

  Кратово +6°

  Време на мерење: 26/03 08:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 84.6 %
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +19
 • Крушево
  +6°
  X

  Крушево +6°

  Време на мерење: 26/03 08:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +1°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 55.8 %
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +19
 • Куманово
  +12°
  X

  Куманово +12°

  Време на мерење: 26/03 09:30
  • Температура: +12°
   Наликува на: +10°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 66.7 %
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +21
 • М.Брод
  +9°
  X

  М.Брод +9°

  Време на мерење: 26/03 08:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 87.3 %
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +23
 • Неготино
  +8°
  X

  Неготино +8°

  Време на мерење: 26/03 08:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 84.8 %
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +21
 • Охрид
  +6°
  X

  Охрид +6°

  Време на мерење: 26/03 08:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 87.6 %
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +18
 • Прилеп
  +9°
  X

  Прилеп +9°

  Време на мерење: 26/03 08:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 87.3 %
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +18
 • Радовиш
  +8°
  X

  Радовиш +8°

  Време на мерење: 26/03 08:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +6°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.4 %
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +18
 • Ресен
  +11°
  X

  Ресен +11°

  Време на мерење: 26/03 09:30
  • Температура: +11°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 9 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 71.2 %
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +17
 • С.Николе
  +8°
  X

  С.Николе +8°

  Време на мерење: 26/03 08:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +6°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.4 %
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +20
 • Скопје
  +12°
  X

  Скопје +12°

  Време на мерење: 26/03 09:30
  • Температура: +12°
   Наликува на: +10°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 66.7 %
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +22
 • Струга
  +6°
  X

  Струга +6°

  Време на мерење: 26/03 08:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 87.6 %
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +17
 • Струмица
  +8°
  X

  Струмица +8°

  Време на мерење: 26/03 08:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 84.8 %
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +18
 • Тетово
  +11°
  X

  Тетово +11°

  Време на мерење: 26/03 08:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 66 %
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +24
 • Штип
  +8°
  X

  Штип +8°

  Време на мерење: 26/03 08:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +6°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 82.4 %
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +20