• 00:20
  ЈАДИ БУРЕК
 • 02:35
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
 • 05:25
  РИБАРСКА ВИСТИНА
 • 06:00
  СЕ ИЛИ НЕШТО
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
 • 10:00
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
 • 10:30
  ТАЈНАТА НА ДИВАТА РЕКА
 • 11:20
  ТОП ШОП
 • 12:00
  ВЕСТИ
 • 12:10
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
 • 13:30
  ТОП ШОП
 • 14:00
  ЦРНАТА РОЗА
 • 15:00
  ПАРАМПАРЧЕ
 • 16:00
  ВЕСТИ
 • 17:00
  БРЗА КУЈНА
 • 18:00
  СЕ ИЛИ НЕШТО
 • 19:00
  ДНЕВНИК
 • 19:45
  ПАРАМПАРЧЕ
 • 20:00
  ЛОТО
 • 20:10
  ПАРАМПАРЧЕ
 • 21:00
  ЦРНАТА РОЗА
 • 22:00
  СЕМЕЈСТВО СИНЃЕЛИЌ
 • 23:00
  ДНЕВНИК
 • 23:30
  ТРАНСПОРТЕР