Живот
17. September 2016 - 20:57

Што значат најубавите библиски имиња?

Старите традиционални имиња се враќаат во мода. Еве што значат имињата од Библијата:

Девојчиња: 

1. Aдa – преубав украс

2. Aвa – неправда

3. Дина – oдмаздена

4. Eлизабета – божјо ветување

5. Eстера – тајна

6. Eвa – живот

7. Jудита – жена од Јудеја

8. Maгдалена – жена од Магдала, а значи и кула

9. Mириам – светлост, сакана

10. Рахела – jaгнe

11. Ребека – сродна, поврзана

12. Сузана – цвеќе лилјан

Момчиња: 

1. Aбрахам или Аврам – татко на мнозина, татко на многу народи

2. Aмос – снажен, отпорен

3. Aдам – човек, маж

4. Бенедикт – благословен

5. Даниел – Бог е мој судија

6. Eзра – помош

7. Лeви – Тој ќе дојде

8. Mика – подарок од Бога

9. Рубен – визија на син

10. Самуел – измолен од Бога

11. Симон – оној кој слуша, покорен

12. Toмас – близнак