Македонија
19. September 2018 - 11:42

Штип до крајот на годината ќе го добие новиот проект за брана на Отиња

Општина Штип и Градежниот факултет во Скопје и Градежниот институт „Македонија“ ќе потпишат нов анкес договор за ревидирање за проектот за изградба на брана на река Отиња. Штипскиот градоначалник, Благој Бочварски појаснува дека пред 15 години е потпишан договорот, кој чинел 41.000 евра, а новиот анекс договор чини околу 12.000 евра, средства обезбедени од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

- Целата проектна документација треба да се преработи, иновира, да се препечати и да се доведе во состојба за градежно одобрение денеска во 2018 година, вели Бочварски.

Ревидирањето на проектот со сите потребни елементи кои ги бара Министерството за транспорт и врски и сите останати документи ќе бидат готови до крајот на годината, со што веднаш ќе се побара и градежната дозвола за изградба на оваа акумулација, која за штипјани ќе претставува место за рекреација, но и континуирано да се има вода во коритото на реката Отиња што минува низ централното градско подрачје.

Средства за изградба ќе се бараат преку грантови, заеми и од централната власт. Според стариот проект, изградбата на мини акумулацијата чини околу 2,5 милиони евра, но новиот проект треба да ја даде точната вредноста на овој капитален објект.