Бизнис
15. February 2017 - 17:39

Се очекува зголемување на бројот вработени во деловните субјекти

Економската состојба на деловните субјекти во јануари 2017 година била на речиси исто ниво како претходниот месец, а многу поповолна во однос на јануари 2016, оценуваат раководителите. Се очекува бројот на вработени да се зголеми.

Како што соопшти Државниот завод за статистика, просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во јануари 2017 година e 65,5 отсто. Состојбата на обезбеденоста на производството со порачки во јануари 2017 во однос на декември 2016 е понеповолна. Очекувањата за обемот на производството во наредните три месеци се поповолни во однос на претходниот месец, а залихите на готовите производи сe зголемени. 

Индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во јануари 2017 година е за 0,2 процентни поени понизок во однос на претходниот месец, а во однос на јануари 2016 година е зголемен за 4 процентни поени. 

Обемот на производството најмногу го ограничуваат недоволната странска побарувачка со 23 отсто, недоволната домашна побарувачка со 20,6 и недостигот на квалификувана работна сила со 17,5 проценти.