Македонија
13. November 2015 - 15:47

Поповолна состојбата во градежните фирми во третиот квартал, оценуваат раководителите

Во оценка за деловните тенденции во градежништвото во третиот квартал годинава раководителите на фирмите навеле дека очекуваат во наредните три месеци да се зголемат вкупните порачки (договори) за работа и бројот на вработени, објави денеска Државниот завод за статистика.

Според оценката на раководителите, индикаторот на доверба во третото  во однос на второто тримесечје од годинава е зголемен за 0,3 проценти, а за 1,8 проценти е зголемен споредено на третиот квартал лани.

Оценката за економската состојба во третото тримесечје од годинава е поповолна во однос на претходното тримесечје, а поповолна и во однос на третото тримесечје од 2014 година. Оценката за финансиската состојба и оценката за сегашната состојба со порачки (договори) е поповолнa во споредба со претходното тримесечје.

Во наредниот период се очекува продажните цени да се зголемат, a бројната состојба и квалитетот на механизацијата и опремата во третото тримесечје од 2015 година се над нормалата. 

Најголемо влијание на ограничувањето за подобрување на тековната градежна активност имаат зголемените трошоци за материјали со 20,3 проценти, зголемените финансиски трошоци (камати) со 20 проценти, недостигот на обучен кадар со 14,6 проценти и зголемените трошоци за труд со 14,3 проценти.