Живот
8. November 2017 - 18:12

Мудар татко на смртна постела им ја дал на синовите најважната работа

Еден татко имал седум синови и пред смртта ги собрал сите за да им каже:

- Земете сите по еден стап и обидете се да го скршите.

Секој син го скршил својот стап без мака.

- А сега, дајте ми ги тие седум стапови.

Таткото ги врзал сите седум стапови со јаже и рекол:

- Ајде сега да видам кој ќе го скрши ова!

Секој син се обидел да ги скрши седумте стапови, но ниту на еден не му успеало.

- Запомнете ја поуката, рекол таткото. - Ако бидете заедно, никој ништо нема да може да ви направи!

Таткото починал недолго потоа.

По погребот, браќата отишле во крчма.

На сите коишто им пришле, им раскажале како нивниот татко бил мудар.

Му се смачило на крчмарот и ги зел стаповите, го одврзал јажето и го скршил секој стап поединечно.

- Имам и јас една поука, рекол тој.

- Силата не е во стаповите и тоа што се еден до друг, туку во јажето што ги држи заедно.