Македонија
25. July 2015 - 19:32

Ќе се реконструира саат кулата во Неготино

Ќе се обновува саат кулата во Неготино.. почна проектот за конзервација и реставрација на овој значаен споменик на културата од османлискиот период.. во првата фаза ќе се проверува стабилноста на објектот, ќе се спроведат археолошки истражувања во внатрешноста, ќе се уреди и околината..

Проектот за конзервација и реставрација на неготинската саат кула го финансираат министерството за култура и локалната самоуправа.. за првата фаза култура издвои половина милион денари додека општина неготино 800 илјади.. финансиска помош се бара и од странски фондови..