Македонија
13. February 2024 - 12:33

ДЗР: Пари за лекови само за 15 пациенти а пријавени 140

Клиниката за детски болести обезбедила околу 2,9 милиони евра , износ кој е доволен за набавка на терапија за само 15 пациенти со цистична фиброза додека, согласно приложената документација, во земјава се регистрирани меѓу 130 и 140 пациенти, се вели во извештајот на Државниот завод за ревизија  за финансиското работење на оваа болница за 2022 година.

„Со извршената ревизија се констатирани состојби и неусогласености од различна природа кои влијаат на изразување на мислење со резерва во однос на вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и за усогласеноста на финансиските трансакции со релевантната законска регулатива за 2022 година“, стои во извештајот на ревизорите.

Во извештајот на ДЗР се нотира и недоследно почитување на Законот за јавни набавки во дел од постапките што влијае на конкуренцијата и економично, ефикасно и ефективно користење на јавните средства.