Бизнис
9. March 2017 - 8:32

Дебата за развој на социјалното претприемништво

Улогата на социјалното претприемаштво во поттикнување на локалниот социо-економски развој ќе биде тема на обуката, која ќе се одржи денеска и утре во Струга,  во организација на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“, а во соработка со австриското Министерство за труд, социјални врски и заштита на потрошувачи и со Министерството за економија на Македонија.

Целта на обуката е зајакнување на капацитетите на здруженијата на граѓани со економски активности и на малите претпријатија во струшкиот регион преку трансфер на know-how од пионерска организација во социјално претприемаштво во земјава и од интернационални експерти.

Најголемо учество во бруто-домашниот производ на Република Македонија има скопскиот регион со 42.6%, додека, пак, најмало учество имаат североисточниот,  со 5.3% и југозападниот регион со 6%.

За потенцијалот на руралните подрачја и  на туристичките места  и улогата на бизнисот (социјален и традиционален) во нивниот развој ќе говори експертот по рурална социологија, Георг Визинер од Федералниот Институт за планински и послабо развиени подрачја од Виена.

Во рамки на настанот ќе бидат претставени и социјалното претпријатие „Барка“ од Полска од страна на нејзиниот основач Барбара Садовска, како и уличното списание „Лице в лице“ кое е едно од пионерите во развојот на социјалното претприемаштво во земјава.