Македонија
2. јуни 2019 - 12:03

Акција за чистење отпад под Кале

Акција за чистење отпад ќе се одржи денеска кај стариот авто полигон под Кале во Скопје, во организација на граѓанската иницијатива „Не биди ѓубре“ како продолжение на нивните активности за расчистување на сметот на повеќе од 40 локации во изминатите десет месеци.

На тој начин, „Не биди губре“ го изложија проблемот со одржувањето на урбаната хигиена и вршат континуиран притисок кон јавните институции за негово решавање, но и ја подигнуваат свеста на граѓаните за одржување на чистотата во местата кадешто живеат.

Минатата година во државава биле создадени околу 855.000 тони комунален отпад, но собрани се 230.000 тони помалку или околу 625.000 тони, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. За собирањето, транспортирањето и депонирањето на комуналниот отпад се надлежни општините, а тоа го вршат јавните претпријатија. – Сепак многу малку од постојните јавни претпријатија работат на прифатливо техничко ниво, без потребната грижа и внимание за одржување и замена на опремата. Голем дел од отпадот истекува и се расфрла, возилата за собирање отпад се стари, со мал капацитет или често се расипани, а ѓубрето се истура и на диви депонии, оценуваат во повикот за акцијата активистите од граѓанската иницијатива „Не биди губре“.

Активностите се спроведуваат со поддршка на кампањата за подобра животна средина „Не игнорирај! Реагирај!“, што ја реализира Институтот за комуникациски студии.