Македонија
10. October 2019 - 10:48

Аеродром воведува родова перспектива во програмите

Дел од вработените во општинската администрација во Општина Аеродром деновиве беа обучени како да воведат родова перспектива во своите програми, што во следната фаза ќе помогне за родово одговорно буџетирање.

– Знаењата што беа стекнати на обуката преку практични и стратегиски вежби, дефинирање на соодветни индикатори и мерки на работилницата, општинската администрација во иднина ќе може да креира родово избалансирани политики, а на тој начин и жителите на Општина Аеродром ќе добијат еднакви можности и подобри услови за живот, соопштија од општина Аеродром.

Обуката ја одржа екипа на UN Women во рамките на проектот „Промоција на родово одговорни политики и буџети: кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија“, финансиски поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка и Шведската агенција за меѓународна соработка и развој – Сида. Oбуката ја следеше и дел од администрацијата на Општина Гази Баба.