Живот
15. October 2017 - 14:24

Зошто се бакнуваме три пати - ова е вистинската причина, научете ги своите деца

Трите бакнежи се дел од нашата култура и традиција и ретко кога се отстапува од нив.

Бакнувањето три пати во образ во христијанскиот све претставува меѓусебно поздравување на Светото Тројство, посветувајќи го секој бакнеж на: Отецот, Синот и Светиот Дух.

Секој бакнеж во себе носи порака и завет, а тие гласат:

Првиот бакнеж: Во името на ивотот, се прославува вредноста на животот, да се живее живот на достоен човек.

Вториот бакнеж: Во името на смртта, се посветува на најблиските покојни, како и на нашите предци.

Третиот бакнеж: Во името на чесноста, во хрисијански дух се порачува да се живее во чест на христијанските вредности.