Балкан
30. May 2020 - 21:05

Во регионот најголем број активно заболени на 100 илјади жители се регистрирани во Србија

Во регионот најголем број активно заболени на 100 илјади жители се регистрирани во Србија, на второто место е Македонија, а на третото Босна и Херцеговина.

Во Србија се регистрирани 65 активно заболени на 100 илјади жители, во Македонија 23, а во БиХ 15 активно заболени на 100 илјади жители.

На четврто место е Косово со 11 заболени на 100.000 жители, потоа следат Албанија со седум, Хрватска со два и Словенија со еден активно заболен.

Во регионот најмногу заразени со коронавирусот во однос на бројот на жители се регистрирани во Србија, на второ место е Македонија, а на третото Словенија.

Во Србија се регистрирани 1.617 заразени на милион жители, во Македонија 1.024, а во Словенија 712 инфицирани на милион жители.

На четврто место е БиХ со 702 зарзени, потоа следат Хрватска со 550, Црна Гора со 514 и Албанија со 382 инфицирани на милион жители.

Бројот на заразените се изразува на милион жители за поквалитетно споредување.

Во однос на бројот на инфицираните најголема е смртноста во Словенија, 7,33 отсто, потоа е БиХ со 6,04 отсто, Македонија со 5,92 отсто и Хрватска со 4,59 отсто.

Стапката на смртноста во Албанија е три, во Црна Гора 2,78 и во Србија 2,13 отсто.

Најмногу тестирани во однос на милион жители има во Словенија, 37.280 на милион жители, на второто место е Србија со 34.373, а на третото Црна Гора со 19.976.

На четвртото место е Бих со 17.953 на милион жители, Хрватска со 16.096 и Македонија со 13.374 тестирани на милион жители.