Македонија
16. August 2019 - 11:05

Вандализамот е неконтролиран излив на емоции кој создава сериозен проблем

Вандализамот често се опишува и дефинира како уривање, односно уништување на културно историски споменици, но и уништување на јавни добра. Неодамна Градски парк повторно беше мета на вандали, искршени корпи за отпадоци, но и мостови. 

Што вели психологијата за извршителите на овие дела и што ги поттикнува на истото? Немањето евиденција за старосната категорија на извршителите е сериозен проблем, според психолозите, и општеството мора итно да се погрижи за решавање на проблемот.