Македонија
24. April 2018 - 8:45

Уникатно палеонтолошко откритие кај Долни Дисан

Министерот за култура Роберт Алаѓозовски и в.д. директорот на Природонаучниот музеј на Македонија  Методија Велевски денеска ќе информираат за уникатно палеонтолошко откритие во близина на село Долни Дисан. 

Во тек се палеонтолошките ископувања од страна на експерти за колекционирање и конзервирање на пронајдени фосилни остатоци од изумрен вид на слон. 

Палеонтолошки екипи од Природонаучниот музеј на Македонија и Природонаучниот музеј во Софија, од 20 април 2018 година почнаа со ископување на фосилни остатоци од изумрен вид на слон (Choerolophodon pantelici), чија старост прелиминарно се проценува на околу осум милиони години. Фосилните остатоци беа откриени при заедничката теренска работа кај селото Долни Дисан во 2017 година.

ДОЛНИ ДИСАН ИСКОПУВАЊА

Досега откриените коски укажуваат дека се работи за зачуван значаен дел од скелетот на слонот. Според мислењето на стручниот тим, се работи за наод со големо научно значење. Фосилни остатоци од овој вид на слон се најдени на повеќе локалитети во Македонија и ширум Евроазија, но комплетен скелет од ова животно досега не и е познат на науката. Ова го прави наодот уникатен во светски рамки, затоа што ќе одговори на повеќе прашања за изгледот и начинот на живот на овој предок на денешните слонови.

По својата старост (видот живеел пред 8 до 7 милиони години), овој вид слон е постар од мамутите (5 милиони – 4500 години). Населувал суви тревести живеалишта еквивалентни на денешните африкански савани. Живеел задно со предци на денешните жирафи, сабјести тигри, примати и други изумрени видови од периодот на миоцен.