Бизнис
9. October 2019 - 11:38

Советодавни денови за германското пензиско осигурување

 Германското пензиско осигурување организира советодавни денови во Северна Македонија, на кои сите заинтересирани лица преку индивидуален разговор може да добијат информации во врска со германското и македонско пензиско право.

Советодавни денови ќе бидат организирани во Скопје на 5 ноември 2019 во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и во Струмица на 6 ноември во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. 

Учесници на советодавните денови се Германско пензиско осигурување Bayern Süd, Сојузното германско пензиско осигурување и Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија (ФПИОМ).