Живот
10. April 2017 - 17:30

Пронајдете 9 животни на сликата за 10 секунди - ако пронајдете и човек што пуши тогаш сте гениј!

На оваа илустрација се кријат девет животни, бик, петел, папагал, крокодил, коњ и гуска. Задачата не е лесна и бара око за детали.

Но на сликата има уште нешто - човек со цигара, а него многу ретко кој може да го открие.

Пробајте вие:

Доколку не успеете решението погледнете го подоле

|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|