Македонија
21. February 2017 - 8:35

Проект за креирање можности за нови вработувања на жената

Црвениот крст на Република Македонија денеска организира прв иницијален состанок за Проектот „Креирање на можности за нови вработувања на жената“, во рамки на Оперативната програма за развој на човечките ресурси 2007-2013 (ИПА компонента 4), финансиран од Европската Унија.

Проектот се имплементира во партнерство со Здружението Хуманост, Скопје и Австрискиот Црвен крст.

На состанокот ќе се претстават целите на проектот, врз основа на кои ќе се имплементираат активности во текот на 2017 година на територија на град Скопје.