Бизнис
20. March 2018 - 13:12

Повисоки цените на производителите на индустриски производи

 Продажните цени на производителите на индустриски производи,вкупно во јануари годинава се повисоки за 0,4 отсто на месечно ниво, а за 2,8 отсто на годишно ниво.

Според податоците на Државниот завод за статистика, во споредба со декември 2017 година, продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, се повисоки во секторите рударство и вадење на камен за 4,0 отсто и преработувачка индустрија за 0,1, а во снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација се пониски за 0,8 отсто.

Во споредба со јануари 2017 година, пак, се повисоки во секторите рударство и вадење на камен за 20,2 отсто, преработувачка индустрија за 1,6, а во снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација се пониски за 1,8 отсто.

Продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари во јануари годинава се повисоки за 0,4 отсто на месечно ниво, а за 3,4 отсто на годишно ниво.

Во споредба со декември 2017 година, продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари се повисоки во секторите рударство и вадење на камен за 3,5 отсто и во преработувачка индустрија за 0,1 отсто. Во однос на јануари 2017 година, се повисоки во секторите рударство и вадење на камен за 32,2 отсто и во преработувачка индустрија за 0,8 отсто.