Интернет
27. July 2015 - 16:51

Опасен вирус се шири на Фејсбук - Ако кликнете ќе се случи ова!

Oпасен вирус се шири на Фејсбук.

Ако случајно добиете ваков линк од пријатели или од некој непознат профил, никако не го отворајте!Тоа е вирус „крадец на идентитетот“. Можно е да останете без профилот и доверливи информации.

Доколку сепак не можевте да и оддолеете на љубопитноста, и кликнавте на линкот, па сега го споделувате тагирајќи ги вашите пријатели, еве што треба да направите.

Доколку користите Chrome  кликнете ctrl+shift+delete и ќе ви се појави прозорче за бришење на историјата.

Кликнете ги полињата кои се селектирани на сликата и одете на Clear browsing data.

На тој начин ќе го избришете секој траг кој овој вирус го оставил во Вашиот компјутер.

Потоа, ви останува да им се извините на пријателите и секако да го споделите овој линк, за и другите кои имаат идентичен проблем да го решат а вирусот да не се шири.