Македонија
7. April 2020 - 14:28

Од утре измени во возниот ред на јавниот превоз во Скопје

Согласно одлуката на Влада за забрана за движење на сите граѓани од понеделник до петок од 16 до 5 часот наредниот ден, како и забраната за движење oд петок од 16 часот до 5 часот во понеделник, од утре ќе има измени во возниот ред на јавниот превоз, а изменето работно време ќе имаат и билетарниците и центрите за персонализација.

Јавниот превоз нема да функционира од петок од 16 часот, до понеделник  до 5 часот.

Во истиот период нема да работат и билетарниците и центрите за персонализација.

Утре, среда (8.04.2020 год), јавниот превоз ќе функционира од 5 часот, по саботен возен ред.

Исклучок се линиите 9, 19, 20 и 23 кои ќе возат по редуциран делничен возен ред.

ПОСЛЕДНИ ТЕРМИНИ НА ПОАЃАЊЕ во СРЕДА (8.04.2020 год):

ЛИНИИ НА ЈСП СКОПЈЕ

ПРИГРАДСКИ ЛИНИИ

Линија 18 14.35 ч од Тр.центар 15.10 ч од Визбегово

Линија 18а 8.35 ч од Тр.центар 9.10 ч од Визбегово

Линија 118 14.05 ч од Визбегово 14.40 ч Тр.центар

Линија 31 14.20 ч од Д.Лисиче 15.05 ч од Тр.центар

Линија 32 14 ч од Љубин 15.05 ч од Тр.центар

Линија 33 14.20 ч од Д.Лисиче 15.05 ч од Дом на печат

Линија 47 14.10 ч од Љубанци 14.20 ч од Тр.центар

Линија 51 14.15 ч од Тр.центар 14.55 ч од Студеничани

Линија 52 14.30 ч од Тр.центар 14.55 ч од Ржаничино

Линија 53 14.30 ч од Тр.центар 14.45 ч од К.Бања

Линија 56 14 ч од Тр.центар 14.10 ч од Бојане

Линија 58б 11 ч од Брзовец 14.30 ч од Тр.центар

Линија 58а 13.10 ч од Св.Петка 14.10 ч од Тр.центар

Линија 58 14.20 ч од Д.дол 15 ч од Тр.центар

Линија 60 13.50 ч од Тр.центар 14.30 ч од Матка

Линија 160 12.50 ч од Дексион 13.30 ч од Матка

Линија 61 13.50 ч од Побожје 14.45 ч од Тр.центар

Линија 62 13.25 ч од Огњанци 14.30 ч од Тр.центар

Линија 63 13.20 ч од Тр.центар 14.10 ч од Мралино

Линија 63а 14 ч од Тр.центар 14.50 ч од Ајватовци

Линија 164 14.30 ч од Волково 14.50 ч од Никиштани

Линија 65 13.10 ч од Раштак 14.30 ч од Тр.центар

Линија 165 15.05 ч од Брњарци 15.30 ч од Стајковци

Линија 66 12.40 ч од Тр.центар 14 ч од Бучинци

Линија 66а 12.40 ч од Тр.центар 14.20 ч од Дељадровци

Линија 67 13.50 ч од Тр.центар 14.50 ч од Зелениково

Линија 68 14.40 ч од Тр.центар 14.20 ч од Сушица

Линија 70 14.05 ч од Батинци 14.45 ч од Тр.центар

Линија 71 13.40 ч од Бањани 14.30 ч од Тр.центар

Линија 74 12.50 ч од Д.Количани 14.30 ч од Тр.центар

Линија 81 14.20 ч од Тр.центар 15.05 ч од Горњани

Линија 180 6.30 ч од Драчево 7.05 ч од Цветово

Линија 163 14.25 ч од Драчево 15.10 ч од Илинден

ГРАДСКИ ЛИНИИ

Линија 2 14.40 ч од Автокоманда 14.40 ч од Сарај

Линија 2А 14.24 ч од Железара 13.35 ч од Сарај

Линија 3 14.30 ч од Панорама 14.20 ч од Сп.сала Јане Сандански

Линија 3Б 13.20 ч од Кв.пазар 14.10 ч од Панорама

Линија 4 15.05 ч од Хром 15 ч од 11 Октомври

Линија 4А 14.43 ч од Усје /

Линија 5 15.04 ч од Н.Лисиче 14.58 ч од Дексион

Линија 7 14.59 ч од Г.Лисиче 14.50 ч од Карпош 3

Линија 9 14.36 од Кл.центар 15.12 ч од Ск.север

Линија 13 14.40 ч од К.Вода 15.15 ч од Железара

Линија 15 14.22 ч од Н.Лисиче 15.06 ч од Карпош 4

Линија 15А 14.44 ч од Н.Лисиче 14 ч од Карпош 4

Линија 16 14.43 ч од Пржино 14.50 ч од Железара

Линија 17 13.05 ч од Островска 13.45 ч од Музеј на сов.уметност

Линија 19 14.36 ч од Карпош 4 15.21 ч од Ш.Оризари

Линија 21 14.50 ч од Тр.центар 14 ч од Бардовци и болница

Линија 21А 15.15 ч од Тр.центар 14.35 ч од Бардовци

Линија 22 15.05 ч од Тр.центар 14.55 ч од Лепенец

Линија 22А 13.55 ч од Кл.центар 14.44 ч од Лепенец

Линија 24 15.02 ч од Припор 15.10 ч од Тафталиџе 2

Линија 27 14.45 ч од Дом на печат 14.05 ч од Вардарска

Линија 28 15 ч од Тафталиџе 2 14.30 ч од Мак.село

Линија 35 14.35 ч од Н.Лисиче 13.55 ч од Ст.Север

Линија 41 15 ч од Тр.центар 15. ч од Драчево Типо

Линија 42 15.05 ч од Железара /

Линија 50 15 ч од Хиподром 15.20 ч од Кл.центар

Линија 57 15.10 ч од Радишани 14.42 ч од Козле

Линија 59 14.35 ч од К.бара 13.50 ч од Карпош

Линија 65В 15.16 ч од Тр.центар 15.08ч од Стајковци, Бр.пат

ЛИНИИ НА ПРИВАТНИ ПРЕВОЗНИЦИ:

Линија 9 15.12 ч од Кл.центар 14.54 ч од С.Север

Линија 11 14.25 ч од Тр.центар 14.25 ч од Рашче

Линија 11а 14 ч од Тр.центар 13 ч Свиларе

Линија 12 14.40 ч од Шишево 15.05 ч од Ск.саем

Линија 19 14.54 ч од Карпош 4 15.03 ч од Ш.Оризари

Линија 20 15.01 ч од Тр.центар 15.01 ч од Ш.Оризари

Линија 22 14.53 ч од Тр.центар 14.26 ч од Лепенец

Линија 23 14.48 ч од Ченто 15.10 ч од Дом на печат

Линија 45 15 ч од Тр.центар 15 ч од Ченто

Линија 47а 13.30 ч од Тр.центар 14.15 ч од Љуботен

Линија 52 13.20 ч од Тр.центар 14.20 ч од Ржаничино

Линија 55 14.50 ч од Арачиново 14.50 ч од Тр.центар

Линија 61 15.30 ч од Тр.центар 14.45 ч од Побожје

Линија 63 14.10 ч од Тр.центар 13.20 ч од Мралино

Линија 73 14.20 ч од Усје 15 ч од Ск.саем

Од четврток (9.04.2020 год), па секој работен ден сѐ до наредните измени, јавниот превоз ќе сообраќа од 5 до 9 часот и од 13 до 16 часот.

Подетално за режимот на возниот ред во посочениот термин, корисниците на јавниот превоз ќе бидат навремено информирани преку средствата за јавно информирање, како и преку веб страницата и фејсбук страницата на ЈСП Скопје.

РАБОТНО ВРЕМЕ БИЛЕТАРНИЦИ И ЦЕНТРИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА

Во работни денови, од понеделник до петок, дел од билетарниците и центрите за персонализација ќе имаат скратено работно време, а дел ќе бидат затворени.

Билетарници

Од 7.30 до 14 часот ќе работат билетарниците во Аеродром, Ѓорче Петров, Драчево, Маџари, Бутел, билетарницата на Зелен пазар и таа во Автокоманда, кај Дирекцијата на ЈСП Скопје.

Центри за персонализација

Отворени од 7.30 до 14 часот ќе бидат центрите за персонализација во Карпош 2, на Бит пазар и центарот на Транспортен центар.

За време на викенд, сите продажни места на ЈСП Скопје ќе бидат затворени.

услугите на ЈСП Скопје можат да се купат и во над сто маркети и трафики дел од секундарната продажна мрежа (прегледот на локации е достапен на фејсбук страната на ЈСП Скопје) чие работно време зависи од одлуката на сопствениците на субјектите.

Новиот, изменет режим на функционирање на јавниот превоз и работното време на билетарниците и центрите за персонализација, ќе важи во наредниот период, сѐ до новите препораки на надлежните институции.