Македонија
22. January 2017 - 11:07

Објавена антологија и избор од македонската поезија за деца и млади

Две нови книги посветени на поезијата за деца и млади излегоа од печат во издание на Фондацијата за културна и научна афирмација и презентација „Македонија презент“ од Скопје.

Станува збор за антологијата на најсовремената македонска поезија за деца и млади со заеднички наслов „Тоа сум јас“, а во која се опфатени следниве автори: Љубомир Грбевски, Киро Донев, Љубинка Донева, Тоде Илиевски, Велко Неделковски, Трајче Кацаров, Александар Кујунџиски, Ели Маказлиева, Панде Манојлов, Билјана Станковска, Ванчо Полазаревски, Наум Попески, Христо Петрески, Александар Поповски, Виолета Танчева-Златева, Стојан Тарапуза и Васил Тоциновски.

Сите автори се застапени со по пет свои најнови песни, а во книгата покрај песните се објавени и голем број илустрации.

Издавачот „Македонија презент“ како посебна книга го објави и изборот од најновата македонска поезија за деца со заеднички наслов „Нови штурци“, во кој се вклучени авторите: Вера Андон, Даниела Андоновска - Трајковска, Димитар Алачки, Александра Велинова, Филип Димкоски, Марина Мијаковска, Весна Мундишевска-Велјановска, Ирена Павлова Де Одорико.

Антологијата „Тоа сум јас“ и изборот „Нови штурци“ ги подготви Христо Петрески.