Македонија
12. August 2019 - 14:13

Ново возило за Службата за Итна медицинска помош во Охрид

Здравствениот дом Охрид набави ново современо возило за потребите на Службата за итна медицинска помош.

Станува збор за набавка реализирана со сопствени средства на Здравствениот дом – Охрид. Амбулантното возило е со комплетна медицинска опрема во вкупна вредност од 4,6 милиони денари.

– Работиме на унапредување на примарната здравствена заштита, со подобрување и обновување на медицинската опрема и возниот парк на Итната медицинска помош. Со ова возило ќе ја подигнеме ефикасноста на ПЗЗ, особено во летниот период кога во нашиот град има зголемен број туристи, изјави директорката на Здравствен дом Охрид, Ајсел Зејноска.

За сопствени потреби Здравствениот дом во Охрид има набавено уште и патничко возило за патронажната служба, работни униформи, обувки, како и два 12-канални ЕКГ апарати, стоматолошки стол, стерилизатор, апарати за крвен притисок и поголем број стетоскопи, што придонесува кон натамошно унапредување на условите за работа во институцијата.

Изминатиот период во установата се работно ангажирани уште 16 лица од медицинскиот персонал, од кои осум на неопределено време, додека на останатите осум во периодот што следува ќе им биде трансформиран работниот однос од определено на неопределено време.