Македонија
7. December 2015 - 16:23

ММА достави предлог за Законот за медиуми

Петте најголеми национални телевизии заеднички доставија предлози до четирите политички пардтии дел од преговарачкиот процес под медијаторство на меѓубародата заецна, за решавање на проблемите во медиумската свера. Националните телевизии, Канал Пет, Телма, Сител, АлсатМ и Алфа, ги нотирале сите забелешки и понудиле свој концепт за законската регулатива.

Македонската медиумска асоцијација смета дека најдобро решение за членови на Агенцијата за медиуми е предлозите да доаѓааат од новинарските здруженија, ММА и МАНУ.