Македонија
7. April 2017 - 13:41

Март бил три степени потопол од просекот и со помалку врнежи

Температурите во март годинава во Македонија биле за три степени повисоки од многугодишните просечни вредности, а врнежите биле под просекот.

Според информацијата на Управата за хидрометеоролошки работи, измерените температури на воздухот на сите мерни места март 2017 година биле на просечните вредности.

Средните месечни температури се движеле од 5 степени во Маврово и Лазарополе, 6,3˚С во Берово, 8,1˚С во Крива Паланка, 8,8˚С во Охрид, 9,0˚С во Прилеп, 9,5˚С во Битола, 10,9˚С во Струмица, 11,1˚С во Штип, 11,6˚С во Скопје и 11,7˚С во Демир Капија до 12,1 степен во Гевгелија. Споредено со многугодишните просечни вредности тие се повисоки за три степени.

Средните максимални и минимални вредности на температурата на воздухот се над просечните вредности. Максималните температури се повисоки за четири, а минималните за два степена.

Иако значително потопол од вообичаено, историските апсолутни максимални температури не се надминати. Апсолутната минимална температура на сите мерни места освен во Скопје е негативна, во Берово до -5,5 степени.

Во март 2017 не се регистрирани значителни количества врнежи. Најголема месечна сума на врнежи е измерена во Маврово и Лазарополе (64 мм и 53 мм), а најмалку во Скопје и Штип (7 мм и 10 мм). Во Демир Капија наврнале 46 мм, во Гевгелија 42 мм, во Охрид 31 мм, во Струмица и Берово 28 мм, во Битола 25 мм, во Прилеп 24 мм и Крива Паланка 17 мм.  

Месечните количества на врнежите во целата земја се под просечните вредности. Најмалку врнежи се регистрирани на мерните места Штип, Скопје и Крива Паланка, а блиску до просекот се врнежите во Демир Капија, Струмица и Гевгелија.

Во текот на месец март, најголемо дневно количество на врнежи е регистрирано во Гевгелија на 9-ти, со вредност од 18 мм.