Бизнис
1. November 2021 - 16:33

Македонија со најголем пад на гринфилд инвестиции во регионот

Македонија со најголем пад во гринфилд инвестиции во регионот. Пандемијата ги одврати инвеститорите да вложуваат земјава. Лани во Македонија влегле само 62 долари по глава на жител странски директни инвестиции, покажува анализата на Фајнанс тинк. За разлика од постпандемискиот период земјава пред кризата односно во периодот од 2003 до 2007 имала по речиси сди од 450 долари по глава на жител, од 2010 до 2019  над 260 долари пер капита.

Петрески вели дека клучно за наредниот период е во стратегијата за привлекување инвестиции да биде приоритет привлекување инвестиции кои ќе имаат поголема додадена вредност.

Пред пандемијата, Македонија заедно со Албанија и Црна Гора беше лидер за привлекување инвестиции. Црна Гора остана лидер, а Србија ја искористи кризата за да ги насочи инвестициите на своја територија.