• 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
 • 10:00
  ФАМИЛИЈАТА РЕЈ
 • 10:50
  ТОП ШОП
 • 11:25
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
 • 12:00
  ВЕСТИ
 • 12:10
  ПРАКТИЧНА ЖЕНА
 • 13:00
  ТОП ШОП
 • 13:30
  ДАЛЕКУ ОД ДОМА
 • 14:45
  ЌЕРКИТЕ НА ФАЗИЛЕТ
 • 16:00
  ВЕСТИ
 • 16:30
  ЌЕРКИТЕ НА ФАЗИЛЕТ
 • 17:00
  БРЗА КУЈНА
 • 17:50
  СЕ ИЛИ НЕПШТО
 • 19:00
  ДНЕВНИК
 • 19:40
  ДАЛЕКУ ОД ДОМА
 • 22:00
  ЌЕРКИТЕ НА ФАЗИЛЕТ
 • 23:00
  ДНЕВНИК
 • 23:40
  ЧИКАГО ФД