• 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
 • 10:00
  ДИВА ЗЕМЈА
 • 10:50
  ТОП ШОП
 • 11:20
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
 • 12:00
  ВЕСТИ
 • 12:10
  ПРАКТИЧНА ЖЕНА
 • 13:00
  ТОП ШОП
 • 13:30
  ИСТАНБУЛСКАТА НЕВЕСТА
 • 14:30
  УКРАДЕНО МИНАТО
 • 15:30
  БЛИЗНАЦИ
 • 16:00
  ВЕСТИ
 • 17:00
  БРЗА КУЈНА
 • 17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
 • 19:00
  ДНЕВНИК
 • 19:40
  ИСТАНБУЛСКАТА НЕВЕСТА
 • 21:00
  БЛИЗНАЦИ
 • 22:00
  УКРАДЕНО МИНАТО
 • 23:00
  ДНЕВНИК
 • 23:35
  ПОЛИЦАЈЦИ ПОЧЕТНИЦИ