• 06:10
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
 • 10:00
  МАГАЗИН
 • 11:00
  ТОП ШОП
 • 11:30
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
 • 12:00
  ВЕСТИ
 • 12:20
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
 • 12:50
  ТОП ШОП
 • 13:20
  ДОБРИОТ ДОКТОР
 • 14:40
  ПРЕДАВСТВО
 • 16:00
  ВЕСТИ
 • 16:50
  БРЗА КУЈНА
 • 17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
 • 19:00
  ДНЕВНИК
 • 19:45
  НЕМИРНО ЛЕТО
 • 21:00
  ВЕСТИ
 • 21:10
  ПРЕДАВСТВО
 • 22:30
  ДОБРИОТ ДОКТОР
 • 23:00
  ВЕСТИ
 • 00:30
  СВЕТОТ НА ДОЈЛ