Македонија
31. October 2018 - 11:46

Костадин Костадинов е нов портпарол на СДСМ

Нов портпарол на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е Костадин Костадинов, пратеник во Собранието на Република Македонија.

Новиот портпарол на СДСМ е достапен на контакт телефон +389 (0) 75 207 451 и следните е-маил адреси: kostadin.kostadinov@sdsm.org.mk и kosta.kostadinov@yahoo.com.

Костадинов, како што информираат од СДСМ, зборува англиски јазик, а добро го владее и турскиот јазик.

Покрај портпаролот на СДСМ, за информации, политички ставови и други прашања од интерес на јавноста, на медиумите и медиумските работници на располагање им стојат и лицата задолжени за односи со јавноста во Центарот за комуникации со јавноста на СДСМ:

– Александар Поповски, координатор на Центарот за комуникации на СДСМ (Телефон: +389 (0) 71 231 153 и е-пошта: aleksandar.popovski@sdsm.org.mk)

– Бранислав Ѓорѓевски, координатор на прес тимот во рамки на Центарот за комуникации (Телефон: +389 (0)  75 641 566 и е-пошта: branislav.gjorgjevski@sdsm.org.mk)

– Стефан Васев, офицер за комуникации, канцеларија на портпарол (Телефон: +389 (0) 70 466 697 и е-пошта: stefan.vasev@sdsm.org.mk).