Македонија
28. November 2016 - 13:22

Казнети повеќе полициски службеници за прекумерна употреба на сила

Kазни во Министерството за внатрешни работи. Новиот технички министер од редовите на СДСМ казнил повеќе полициски службеници за прекумерна употреба на сила и неодговрно работење 

Ред. Бр.

 

Име и презиме

 

 

Работно место

 

Повреда сторена по член од Колективен договор на МВР

 

Мерка

1

Мирче Јачимоски

„началник на отсек„, Отсек за криминалистичко технички увиди и прелиминарни анализи, СВР Тетово

Член 208 став 1  1 точка 3

(ненавремено ги извршувал работните обврски)

Писмено предупредување

2

Ване Чобанов

Марко Милевски

 

Полициски службеници ЕПОИ-Алфа

Член 208 став 1   точка 10

(постапувал спротивно на правилата и прописите)

Прекумерно употребиле физичка сила

6х15%

3

Александар Апостоловски

Дејанчо Божиновски

Полициски службеници ЕПОИ-Алфа

Член 208 став 1   точка 10

(постапувал спротивно на правилата и прописите)

 

Прекумерно употребиле физичка сила

6х10%

4

Сашо Стојановски

Ангел Петров

Полициски службеници ЕПОИ-Алфа

Член 208 став 1   точка 10

(постапувал спротивно на правилата и прописите)

Не привеле лица при вршење на прекршок

4х10%

5

Горан Ковачевски

Виш инспектор во СВР Куманово

Нема повреда

Запирање

6

Пеце Јовановски

Полицаец во ПО Велушина во СВР Битола

Член 208 став 1   точка 10

(постапувал спротивно на правилата и прописите)

Не бил затекнат пред објектот кој требал да го обезбедува

3х10%

7

Златко Ангелевски

Полицаец во ПО Велушина во СВР Битола

Член 208 став 1   точка 10

(постапувал спротивно на правилата и прописите)

Не бил затекнат пред објектот кој требал да го обезбедува

4х10%

8

Сашо Атанасовски

Васе Моневски и

Оливер Тонев

Полициски службеници во ПС ОН Кратово СВР КУманово

Член 208 став 1   точка 10

(постапувал спротивно на правилата и прописите)

Не ги презеле потребните мерки и дејтвија во врска со случена сообраќајна незода

6х15%