Македонија
8. April 2021 - 18:35

Кашмир Салиу: Кога има седница на Влада, нема ниту еден министер Ром

Заради пандемијата, традиционалната прослава изостана и во Гостивар. Советникот во гостиварскиот совет од Демократските сили на Ромите, Кашмир Салиу истакна дека Ромите важат за едни од нај лојалните граѓани на оваа држава, но третманот не соодветствува со она што тие го даваат.

- Ако се направи една анализа се добива впечаток дека во оваа држава постојат само две нации, со голема почит, македонската и албанската. Ние денес немаме ниту еден Ром поставен во институциите кои дирекно влијаат за подобрување на животот на Ромите. Кога има седница на Влада, нема ниту еден министер Ром. За ниту еден заклучок што ќе приозлезе од Влада ние не можеме да добиеме информација,  изјави Кашмир Салиу, советник во советот на општина Гостивар.