Бизнис
15. јуни 2016 - 11:21

Јавна расправа во Босилово за влијанието врз животната средина на рудникот за злато Иловица

Во Општина Босилово утре ќе се одржи јавна расправа по Студијата за оцена на влијанието врз животната средина за изведба на проектот- Површински коп на минерална суровина- бакар и злато на локалитетот Иловица, којашто ја реализира Еуромакс Рисорсис.

Од општина Босилово ги повикуваат заитнересираните жители да присуствуваат на настанот во Културно- едукативниот центар во Босилово.

-Ги повикувам жителите и другите заинтересирани да бидат дел од расправата за овој многу значаен проект за општина Босилово. Изградбата на рудникот треба да овозможи директни и индиректни вработувања. Според светската пракса, на секое едно директно, следуваат три индиректни. Првичните анализи предвидуваат отворање на околу 400 нови работни места, рече градоначалникот на општината, Љупчо Колев.

Студијата е достапна на веб – страницата на Министерството за животна средина, а содржи различни истражувања за тоа какво би било влијанието на проектот врз животната средина на регионот.