Македонија
3. July 2017 - 8:24

Извештајот за работата на народниот правобранител на собраниска комисија

Во Собранието на Република Македонија денеска седница ќе одржи Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците. 

На дневен ред се Предлог - одлуката за давање согласност на општите акти на Народниот правобранител и Годишниот извештај на Народниот правобранител за степенот на обезбедувањето почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права за 2016 година.