Живот
25. July 2015 - 13:46

Изгледа како мачење, ама само вака можеше да се спаси ова куче

Кучето само си ја напикало главата во садот за млеко. Селаните иако изгледа како да го мачат сепак му помогнаа да ја извлече главата.

Погледнете сами, начинот е болен, ама на крајот кучето беше пресреќно: