Македонија
13. September 2016 - 9:02

Инфо ден:Креативна Европа, Хоризонт 2020, Европа за граѓаните и Еразмус+

Министерството за култура во соработка со Министерството за образование и наука на Република Македонија и Националната агенција за европски образовни програми и мобилност денеска организираат „Инфо ден за програмите на Унијата:Креативна Европа, Европа за граѓаните, Хоризонт 2020 и Еразмус +“.

Цел на настанот, што ќе се одржи во Центарот за конференции и студии при НУБ „Св.Климент Охридски“, е да се информриаат потенцијалните корисници за можностите кои ги нудат овие програми на ЕУ, а е наменет за професионалците од културниот и креативниот сектор, приватните организации, образовните и научните установи, невладините организации, претставниците на општините, локалните институции од областа на културата и други потенцијални квалификувани корисници.