Бизнис
30. јуни 2017 - 12:39

Индустриското производство во мај зголемено за 9,2 проценти

Индустриското производство во мај е зголемено за 9,2 проценти во споредба со истиот месец минатата година, објави денеска Државниот завод за статистика.

Гледано по сектори, пораст има во секторот Рударство и вадење на камен за 7,7 проценти, во секторот Преработувачка индустрија за 8,8 проценти и во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација за 13,8 проценти. 

Во секторот Преработувачка индустрија зголемувањето е резултат пред сѐ на зголеменото производство во делот на прехранбените производи, пијалаци, тутунски производи, текстил, фабрикувани метални производи, освен машини и опрема и производството на моторни возила, приколки и полуприколки.

Според главните индустриски групи, пораст има кај Енергија за 18,1 процент, Интермедијарни производи, освен енергија за 6,8 процент, Капитални производи за 23,5 процент, Трајни производи за широка потрошувачка за 4,9 и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 1,6 проценти.

Во периодот јануари - мај во однос на истиот период минатата година има зголемување од 0,6 проценти.