Македонија
4. July 2017 - 12:24

Именувани нови директори на четири универзитетски клиники

Нови директори се именувани во универзитетските клиники за нефрологија, токсикологија, кардиологија и за очни болести, информира Министерството за здравство.

За нов директор на Универзитетска клиника за нефрологија е именувана д-р Ирена Бушлетиќ, д-р Нико Беќаровски  е нов директор на Универзитетска клиника за токсикологија, д-р Беким Поцеста на Универзитетска клиника за кардиологија, а д-р Беким Татеши на Универзитетска клиника за очни болести.

Воедно, разрешени се економските директори во Универзитетски стоматолошки клинички центар, Универзитетската клиника за токсикологија и Универзитетската клиника за очни болести.