Македонија
22. March 2021 - 16:36

Граѓаните ќе им помагаат на инспекторите да ги најдат загадувачите

Граѓански инспекциски совет ќе им помага на инспекторите за животна средина во детектирање на загадувачите, но и ќе ја контролира нивната работа на терен. Во граѓанскиот инспекциски совет се вклучени вкупно 26 здруженија. Целта на соработката е да се подобри имплементацијата на законите, но и да се зголеми капацитетот на институциите заради побрзо и поефикасно пронаоѓање и санкционирање на загадувачите на животната средина.

Државниот инспекторат за животна средина ќе вработи уште 12 инспектори, покрај дваесетмината со кои располага во моментов.

Денеска се одбележува светскиот ден на водата, а податоците покажуваат дека кај нас се пречистуваат едвај 4% од вкупното количество отпадни води.

Државниот инспекторат апелира за подобра соработка со локалните власти, но дел од општините воопшто немаат овластен инспектор за животна средина, што дополнително ја отежнува борбата со загадувачите.