Македонија
12. September 2019 - 16:26

ФЗО: Лек ќе може да подига секој за секого, но со евидентирање на личната карта

Oд 01 октормви постојано ќе има лекови на рецепт, но само со лична карта. Квотите за лекови се укинуваат, тие што се на позитивната листа ќе бидат постојано достапни, но котролата ќе биде постога. Целта е Фондот да е сигурен дека рецептите се валидни и веродостојни и од медицински и од финансиски аспект.

При препишување на лекот, матичниот лекар на рецептот ќе треба да го запише и бројот на личната карта или пасошот на пационетот. Фармацевтот ќе има обврска да ја евиднтира кој го подогнал лекот повторно преку проверка на личната карта или пасошот. За децата, ќе се запишува бројот на родителите. Лек ќе може да подигне секој, во име на секого, но само со приложување и евидентирање на личната карта.

Во следната фаза пак, аптеките ќе добијат и скенери за да ги скинираат личните карти на пациентите кои ги подигаат лековите. Скенерите ќе бидат на товар на ФЗО и трошокот ќе изнесува околу 300.000 евра.

Според менаџментот на Фондот, овие механизми за контрола се воведуваат за да нема злупотреби кои ќе се плаќаат од буџет. Досега затоа што немало контрола матичните лекари можеле да препишуваат лекови на пациенти без тие воопшто да знаат дека им бил препишан лек. Каде и како завршувале тие лекови, досега не се знаеше. Сега тоа ќе се исклучи затоа што ќе има контрола кој го подигнал лекот. Ако некој лекар издал рецепти над тоа што се смета за нормално според медицина базирана на докази, ќе постои систем на црвено знаме, аларм за контрола.

За неколку месеци ќе биде укинат и хартиениот рецепт, а сегашната здравствена книшка останува во употреба исто како досега.