Македонија
18. January 2018 - 14:01

Фолклорот во ова село е дел од секоја фамилија - „Мое село“ во скопско Раштак

Првата фолклорна група во Раштак е формирана во 30-тите години на минатиот век, а ден денес носиите на настапите од „Куд Танец“ се носии од с. Раштак. 

Низ традицијата, обичаите и фолклорот во скопско Раштак ве води Томче.