Бизнис
18. March 2016 - 13:28

ДЗС: Стапката на невработеност 26,1 отсто

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2015 година бројот на активното население во Република Македонија изнесувал 954.924 лица, од кои вработени се 705 991, а 248 933 лица се невработени.

Стапката на активност во овој период е 57.0, на вработеност 42.1, додека стапката на невработеност 26.1 отсто.