Живот
1. January 2016 - 13:57

Апарат кој овозможува да дознаете какво е чувството да се биде од другиот пол

За да им се помогне на луѓето што подобро да ги сфатат своите родови идентитети копманијата „BeAnotherLab“ создаде апарат за виртуелна стварност кој на корисниците им овозможува да ги „заменат“ половите.

Во текот на проектот и симултаното користење на овој апарат две лица ги синхронизираат своите движења и се во состојба да го видат своето тело од агол на другото лице и да го дожиовеат како туѓо. Благодарение на овој апарат, тие телото на другото лице го гледаат како нивно, па имаат можност да почувствуваат каково е чувството да се биде од спротивниот пол.

Апаратот првпат беше претставен на „Les Arcs European Film Festival“ пред две години, но неодамна доби медиумско внимание и креаторите одлучија да спроведат поголемо истражување за родовиот идентитет и перцепција на телото.